Bestuur

 

J. Baerends                                       
M. Olthof
J. Boers
T.C. Kruidenier-Brands                        
J.W.A.A. van der Laan            
nog te benoemen
E.M.M.A. Kuizinga-Claassens
T.J. Hofstra
M. van Oosterwijk Bruyn


L.Gebuis-den Haan                          
H.J. Kroon

voorzittter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid
werkgroep Archeologie (ARWE)
werkgroep Genealogie
werkgroep Oudheidkamer
werkgroep Oude Begraafplaats
redactie Baerne


notuliste
ledenadministratie

 

 

 

Jaarstukken van de Algemene Jaarvergadering van 29 maart 2022

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021 en Begroting 2022

HKB Reglement Financieel Beheer

Memo: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Huishoudelijk Reglement

Beleidsplan 2022-2024 (concept)