Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Bestuur

 

P. Spigt                                       
K. Boer 
J. Boers
A. van Egdom                        
J.W.A.A. van der Laan            
E.M.M.A. Kuizinga-Claassens
T.J. Hofstra
M. van Oosterwijk Bruyn

Bestuursondersteuning
L. Gebuis-den Haan
A. van Gelder

voorzittter
secretaris
penningmeester
communicatie
werkgroep Archeologie/ Genealogie
werkgroep Oudheidkamer
werkgroep Oude Begraafplaats
redactie Baerne


notuliste
ledenadministratie