Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van de Historische Kring Baerne zijn:

  • Het kweken van belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en voor die van Baarn in het bijzonder.
  • Het bewaren en bewaken van het Baarnse culturele en monumentale erfgoed.
  • Door middel van het verspreiden van kennis, de Baarnse bevolking te wijzen op de karakteristieke en historisch waardevolle elementen van hun dorp.

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door: lezingen, tentoonstellingen, excursies, historisch onderzoek, het tijdschrift Baerne, het verzamelen en beheren van foto's, voorwerpen, archieven en kunstvoorwerpen.

HKB heeft meer dan 800 leden en een 70-tal enthousiaste vrijwilligers dat zich inzet binnen verschillende werkgroepen en commissies zoals die voor Archeologie, Communicatie, Genealogie, Oude Begraafplaats, Oudheidkamer en Redactie Baerne. Onze verenigingsruimte, de Oudheidkamer, bevindt zich aan de Hoofdstraat 1a in Baarn. Daar huist ook onze fraaie collectie die voor iedereen toegangkelijk is op woensdag van 14.00-16.00u. en op zaterdag van 11.00-13.00u.

De Oudheidkamer van de Historische Kring is een publiek toegankelijke locatie. Als gevolg van de maatregelen die de regering op 18 december heeft genomen zal de Oudheidkamer tot onze spijt in ieder geval tot 14 januari gesloten zijn voor bezoekers.