Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Tijdens de ledenvergadering van 21 maart werd voorzitter Jan Baerends door secretaris Machteld Olthof op passende wijze uitgezwaaid. Van 2017 tot 2023 heeft de oud-wethouder de Historische Kring geleid. Nu is het mooi geweest. Jan Baerends volgde André Mascini op, beiden leidden de kring zes jaar.

Kunst is zijn grote liefde. Jan betreurde het zoekraken van de nodige kunstwerken, had genoten van de inzet van de 75 vrijwilligers, had er plezier aan ‘het scheepje drijvend te hebben gehouden.’ Een doorn in het oog van Baerends was dat de wenteltrap in het souterrain van de Oudheidkamer nog altijd niet was vervangen door een veiliger oplossing. De Pauluskerk deed nu een beroep op hem dat hij niet kon weigeren.

Voor Jan was de herdruk van het boek Duizend jaar Baarn een van de hoogtepunten, dieptepunt was de coronatijd.

Petra Spigt heeft de voorzittershamer van Jan Baerends overgedragen gekregen en werd verwelkomd met fraai boeket bloemen. Petra Spigt is partner van oud raadslid Cok de Zwart, die met Jan Baerends eind vorig jaar haar interesse voor het voorzitterschap van Baerne wekte. Zij is edelsmid, opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie. Werk van haar werd aangekocht door onder meer Museum Boijmans Van Beuningen en het Dallas Museum of Art. Meer dan dertig jaar runde zij haar eigen Laboratorium Formaat waar sieroorstukjes voor slechthorende kinderen werden ontworpen en gemaakt. In 2019 pakte zij het vak van edelsmid weer op. Ze woont inmiddels twintig jaar in Baarn.

Evenals haar voorganger vestigde Petra aandacht op het voortdurende probleem van de huisvesting. “Wij zitten er bovenop en blijven onze voorkeuren kenbaar maken,” aldus de nieuwe voorzitter. “Het fundament voor toekomstige generaties ligt er. Baerne bestaat in 2024 een halve eeuw. Het jubileum wordt gevierd met ondermeer het uitgeven van een jubileumboek, waartoe reeds de eerste aanzet is gegeven. De Kring werkt mee aan een bijzondere expositie in Paleis Soestdijk. De contacten met de eigenaresse Maya Meijer-Bergmans zijn veelbelovend.”

“Petra Spigt is een hele goede opvolger. Zij beschikt over een schat aan talenten, met een gerust hart draag ik de voorzittershamer aan haar over,” aldus Jan Baerends.