Het logo van de Historische Kring Baerne met het oude tolhuis

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Na twee periodes van drie jaar neemt Jan Baerends afscheid als voorzitter van de Historische Kring Baerne. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van 6 januari werd bekend gemaakt dat Petra Spigt op de komende ledenvergadering wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter. 

Jan Baerends was de opvolger van Andre Mascini, die ook zes jaar de kring Baerne leidde. “Ik sprong op een rijdende trein, die al goed liep. Het voorzitterschap was een uitdaging voor mij. De belangstelling voor de geschiedenis van Baarn was al aanwezig, werd verder aangewakkerd door het contact dat ik als wethouder met Mascini had,” zegt de preses in een korte reactie. Voor hem was een van de hoogtepunten de herdruk van het boek “Duizend jaar Baarn”. Dieptepunt was de coronatijd. Trots is hij op de veelheid aan activiteiten, die Baerne ontwikkelt. Hij noemt het vier keer per jaar verschijnen van het tijdschrift Baerne, de lezingen, de exposities en het werk van de werkgroep, die zich bekommert om de Oude Begraafplaats aan de Berkenweg. 

Petra Spigt is geen onbekende in Baarn, partner van oud raadslid Cok de Zwart, die met Jan Baerends eind vorig jaar haar interesse voor het voorzitterschap van Baerne wekte. De Baarnse is afgestudeerd edelsmid aan de Gerrit Rietveld academie. Werk van haar werd aangekocht door onder meer het Museum Boymans van Beuningen en het Dallas Art Museum. Jaren runde zij een eigen laboratorium, waar oorstukjes voor hoortoestellen gemaakt werden. In 2019 pakte zij het vak van edelsmid weer op. Na Amsterdam en Haarlem kwam zij, ruim 20 jaar geleden naar Baarn, nadat zij Cok de Zwart had leren kennen. “Het voorzitterschap is een leuke uitdaging. De functie spreekt mij aan. Vanaf deze maand loop ik mee met Baerends, bezoek ik de bestuursvergaderingen, wordt het takenpakket bekeken. En natuurlijk ga ik met de vrijwilligers kennismaken,” klinkt het ambitieus uit haar mond. Spigt is voorzitter van de Lions club Baarn-Drakenstein, een functie die wordt overgenomen door Hans van der Velden, gepensioneerd directeur van Eemland Wonen.

Stemmen de leden tijdens de algemene ledenvergadering op 21 maart in met de benoeming van Petra Spigt dan wordt zij de nieuwe voorzitter van de Historische Kring Baerne.