Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Behalve de rooms-katholieke Maria Koninginkerk aan de Maatkampweg komt een tweede godshuis in de verkoop: het karakteristieke Witte Kerkje aan de Kampstraat, dat in het verleden frequent door Prinses Juliana werd bezocht.

Het Witte Kerkje, dat 120 zitplaatsen heeft,  is gebouwd in 1893 naar ontwerp van J.D.F. van der Veen. Het is ingewijd op 5 mei 1894.  Het is een gemeentelijk monument.  Het is een zaalkerk onder een zadeldak met de nok haaks ten opzichte van de straat. De zijgevels zijn vier traveeën diep en voorzien van rondboogvensters met stalen roeden. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. In het midden bevindt zich een deels ingebouwde toren, die naar boven toe trapsgewijs smaller wordt. De toren wordt afgesloten met een open, achthoekige klokkenstoel. In de toren is de ingang gesitueerd. Boven het halfronde bovenlicht van de ingang is een natuurstenen omlijsting aangebracht, eindigend in een punt. 

De kerk is wit gesausd, alleen de achtergevel heeft nog het originele uiterlijk van bruine baksteen en rode verblendsteen. De kerk is gedecoreerd met muizentanden. In 1908 is de consistorie vergroot.

Het gebouw is eigendom van de afdeling Baarn van de Vrijzinnigen Nederland, met zo’n twintig leden, merendeels van hoge leeftijd. Tijdens de recente ledenvergadering is het verkoopbesluit genomen. Het heeft de voorkeur het gebruik te zoeken in de richting van ( klassieke) concerten dan wel lezingen.

Het Witte Kerkje blijft tot eind 2024 in gebruik.