Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Baarn is met 365 gemeentelijke monumenten, 80 rijksmonumenten, 6 provinciale monumenten en 3 beschermde dorpsgezichten een van de grootste monumentengemeenten van Nederland. Uiteraard wordt dit erfgoed gekoesterd om het zo goed mogelijk te kunnen behouden voor het nageslacht.

Dat betekent niet dat monumenten niet verbouwd mogen en kunnen worden. Integendeel, ook monumenten zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Nieuwe bewoners (met andere woonwensen), verduurzaming of het krijgen van een nieuwe bestemming maken verbouwingen en aanpassingen noodzakelijk om al deze gebouwen ook voor de toekomst leefbaar en bruikbaar te houden.

Om goede keuzes te maken over welke onderdelen je wilt behouden (en op welke wijze) wordt er meestal eerst bouwhistorisch onderzoek verricht. Hierbij wordt de bouwgeschiedenis van een pand in kaart gebracht: Wanneer is het pand gebouwd en wat is er in de loop der tijd allemaal aan veranderd? En welke onderdelen zijn waardevol en welke niet?

Op 2 juli heeft architectuurhistoricus Michiel Kruidenier aan de hand van vier Baarnse praktijkvoorbeelden laten zien hoe zo’n onderzoek wordt uitgevoerd en welke bijzondere verrassingen men tijdens dit speurwerk kan tegenkomen.

Tromplaan

(foto Tromplaan)