Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Op de website van de Historische Kring Baerne staan nu tien geactualiseerde wandelingen met historische thema's. Daardoor is het voor historisch geïnteresseerden bijzonder aantrekkelijk om aan de hand van deze wandelingen de Baarnse geschiedenis te leren kennen.

De tien thematische routes leiden de wandelaar langs serres, torentjes, rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten, beeldende kunst, gebedshuizen, schrijverswoningen of koetshuizen. Ook is er een route naar Lage Vuursche en een 'hoogtepunten-route', die gebaseerd is op het boek '1000 jaar Baarn'.

Leidend was bij de vernieuwing dat de wandelaar met de route een goed beeld krijgt van het betreffende thema. Daarnaast hebben we er ook op gelet dat de wandeling niet te lang is - of in ieder geval makkelijk in te korten is. Er is ook aangegeven waar parkeergelegenheid en horeca te vinden is. Doordat er bij elke wandeling een duidelijk kaartje is opgenomen, heeft de wandelaar een goed overzicht van inkortmogelijkheden. En voor degenen die bij wandelingen gebruikmaken van een wandel-app op de telefoon: bij elke wandeling hebben we een GPX-bestand gemaakt, waarmee de route ook digitaal gevolgd kan worden.

De wandelingen zijn te vinden op deze pagina.