Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Op 30 augustus is de visie voor een multifunctioneel centrum die wij samen met een groot aantal organisaties met ondersteuning van De Plekkenmakers hebben opgesteld met de Gemeenteraad besproken.

Op 22 november hebben Machteld en ik, John Boers, samen met de andere leden van de kopgroep Brinkhuis een evaluatiegesprek gehad met wethouder Hugo Prakke over het proces waarlangs de visie Brinkhuis tot stand is gekomen. Het doel van het gesprek was, in het kader van de participatie, om lering te trekken uit dit proces. De conclusie was dat we het proces op zich goed hebben zien verlopen, dat de Plekkenmakers zich goed van hun taak hebben gekweten, dat we tevreden zijn over het resultaat maar dat het veel te lang heeft geduurd. Het startpunt, beginnen met een beperkte beschikbare ruimte (pand Hoofdstraat 1) en de organisaties te vragen om te gaan onderzoeken of ze daar met z'n allen in zouden passen werd als moeilijk ervaren. Een positief aspect van dit proces is dat de deelnemende organisaties elkaar goed hebben leren kennen, elkaar hebben leren waarderen en respecteren.

Helaas is, door de keuzes van de huidige gemeenteraad, de visie Brinkhuis nu dakloos omdat voor de bibliotheek nog geen andere locatie is gevonden.

Het in oktober 2021 door de vorige Gemeenteraad vastgestelde Plan Maatschappelijk Vastgoed wordt door de gemeente heroverwogen. Hugo Prakke is voornemens om in april 2024 de nieuwe Vastgoednota een de raad aan te bieden. Afgesproken is om elkaar in januari 2024 weer te ontmoeten om de voortgang te bespreken.
Het zal dus niet eerder dan medio 2024 zijn dat we enige duidelijkheid gaan krijgen, intussen blijven we samen met de andere organisaties in goede harmonie werken aan onze toekomstige huisvesting.

Machteld Olthof en John Boers