Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

In deze editie zijn de schijnwerpers gericht op de lagere school, die Lage Vuursche gedurende een lange periode heeft gehad.

Het begon in 1640 toen ambachtsheer Gerard van Reede van de ‘Heerlijkheid’ De Vuursche een dorp wilde opbouwen met een kasteel, een kerk, een molen en een school. In november 1923 werd het een School met den Bijbel. Tal van schoolmeesters passeerden de revue. Schoolhoofden waren onder meer Mur, Meeuwsen en Baarien. In de Tweede Wereldoorlog trokken de Duitsers in het pand. Na de oorlog keerde Meeuwsen terug. Tot de sluiting in 1965 was Van Veen er schoolhoofd. Het schoolgebouw op de hoek van de Dorpsstraat en de Slotlaan telde twee lokalen. Er waren twee speelplaatsen, een voor de meisjes en een voor de jongens. Een gymnastieklokaal was er ook. (Wordt vervolgd.)

Leo Terschegget is een bekend gezicht in de buurtschap Lage Vuursche. In de afgelopen decennia heeft hij een groot aantal foto’s van Toen en Nu verzameld. De samenstellers van de Nieuwsbrief hebben Terschegget bereid gevonden een maandelijkse column te schrijven.