Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Met het depot historische en bijzondere voorwerpen beschikt de Historische Kring Baerne over een ware schatkamer. Daar staan opbergkasten vol met bijzondere objecten, die voor Baarn historische waarde hebben of in Baarn gebruikt zijn.

Gedacht moet worden aan pronkstukken, zoals de eerste ijskast, een telefoon met centrale nummerkeuze, de ideeënbus van de voormalige drukkerij Bosch & Keuning, oude straatnaambordjes, de stenen uil in de huurwoningen in het Rode Dorp.

Al acht jaar is George van der Laan de schatbewaarder. “Als er een voorwerp in de Oudheidkamer wordt afgegeven komt het bij mij terecht. Hebben wij het al, dan gaat het terug naar degene die het heeft ingeleverd. Anders krijgt het een nummer. Ik maak dan van dat voorwerp, met nummer erbij, een foto en sla die samen met de beschrijving op in de computer. Hier in het hok ligt soort bij soort opgeslagen of wordt het opgeborgen in een doos met opschrift. Heeft iemand iets nodig dan kan ik het snel opzoeken. Er wordt nooit zomaar iets meegenomen.”

Elke maandagmorgen is George in het depot te vinden. Vandaag loopt hij samen met Ton van den Oudenalder en Nieuwsbrief-samenstellers Ans van Egdom en Martin Hoogendoorn rond tussen de vele opgeslagen voorwerpen.

Het depot zit tjokvol. George en Ton vinden er blindelings de weg. Badpakken uit de vorige eeuw. Voorwerpen gelieerd aan Paleis Soestdijk of het Koningshuis zoals een anjer van Prins Bernhard.

“Wij hebben ook de gerestaureerde schaar, die heeft gehangen aan de voorgevel van de boerderij, vroeger gelegen achter het pand van Hamelink,” weet George van der Laan.

Nog een paar voorbeelden: koperen hulzen, afgeschoten bij de geboorte van Prinses Beatrix, gerestaureerde glas-in-lood panelen afkomstig van de oudbouw van de Nieuwe Baarnse School aan de Smutslaan. Er ligt bijvoorbeeld ook een oude fietsbel van Arnold van der Eijden, het naambord van de Kapelaan en het straatnaambord van de Dijkweg, een ingelijst paneel met afbeeldingen van de Pauluskerk. Ook de ratel van dorpsomroeper van Klingeren ligt er, boeken met bandjes van sigarenfabrikant Washington (ooit gevestigd aan de Ferdinand Huycklaan) en de laatste in lood gezette pagina’s van de Baarnsche Courant.

Vele duizenden voorwerpen zijn in bakjes opgeslagen en zo toegankelijk voor iedereen die daar een kijkje wil nemen.

Beheerder George van der Laan zou blij zijn met wat meer bezoek aan de Oudheidkamer: “Baarnaars, gooi geen voorwerpen weg, gooi ze niet bij het grofvuil maar denk aan de Historische Kring.”