Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

De buurtschap Lage Vuursche is een toeristische trekpleister voor de gemeente Baarn. Op jaarbasis komen er circa twee miljoen bezoekers. Zij komen van heinde en verre om een pannenkoek te eten, de paar winkeltjes te bewonderen, een balletje op de midgetgolfbaan te slaan, evenementen zoals het Houthakkersfeest te bezoeken of door de omliggende bossen te wandelen.

Leo Terschegget was zes jaar toen hij met zijn ouders naar Lage Vuursche verhuisde. Decennia heeft hij leiding gegeven aan restaurant De Vuursche Boer. Nu is hij 77. Hij mag het geweten van Lage Vuursche genoemd worden. De Vuurschenaar, getrouwd met Jopie, bezit een schat aan foto’s, ansichtkaarten en ander historisch materiaal. We hebben Leo bereid gevonden een maandelijkse rubriek in de Nieuwsbrief van de Historische Kring Baerne te verzorgen.

In de eerste rubriek presenteert Leo een historische overzichtsfoto van de Dorpsstraat, tegenwoordig beschermd dorpsgezicht.

De dorpskern laat zien hoe mooi het pad door mooie karakteristieke woninkjes geflankeerd werd. Opvallend is de monumentale bomenrij. De smidse is vervangen door appartementenbouw. Met de restaurants vormt het geheel een schitterende aanblik. Vandaag de dag is de dorpsstraat werkelijk een toeristische blikvanger. Leo heeft de nieuwbouw als overbuur nauwlettend gevolgd. In de november-nieuwsbrief geeft Leo een beeld van het eindresultaat.