Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

In deze Nieuwsbrief ontbreekt de column over de kunstwerken in Baarn niet. Gekozen is voor het beeld ”De Marinier” van de gebroeders Gerard en Lodo van Hamel, verzetsstrijders die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden.

Het bronzen beeld is in opdracht van de familie van prof. van Hamel door de beeldhouwster Annie Roland Holst gemaakt. Aanvankelijk werd het gedenkteken door de ouders van Gerard en Lodo van Hamel in hun tuin geplaatst maar nu staat het in de groenstrook langs de Gerrit van der Veenlaan nabij het kippenbruggetje. Decennia geleden heeft de Nieuwe Baarnse School De Marinier geadopteerd. Ieder schooljaar wordt er aandacht aan besteed.

Lodo, geboren in 1914, was Luitenant ter zee bij de Koninklijke marine. Hij voer op het pantserdekschip de Gelderlander op een torpedoboot. Later zat hij op de kruiser Sumatra en voer op de Indische wateren. Binnen het verzet was zijn schuilnaam Willem van Daalen. In mei 1940 was hij als marineofficier in IJmuiden gelegerd. Met de evacuatie van het Britse leger in Duinkerken kwam hij in Engeland terecht waar hij vanuit Londen opereerde. In oktober 1940 was hij lid van de 320 Dutch squadron. Met een stel als ornithologen vermomde maten werd Lodo tijdens een poging om hen op te halen bij het Tjeukemeer opgepakt. Via het huis van bewaring te Leeuwarden werd hij in het Oranjehotel te Scheveningen vastgezet. In april 1941werd hij door de Hoge Raad berecht en op 16 juni 1941 gefusilleerd.

Gerard Anton van Hamel werd geboren op 27 oktober 1911 te Amsterdam. Hij stierf 19 juni1944 in Natzweiler. Hij was de oudste zoon van Joost Adriaan van Hamel en Maria Leocardie de Fries Feijens. . Gerard promoveerde in 1938 aan de universiteit van Amsterdam, op internationale rechtspraak. Na de dood van Lodo kwam hij ook terecht in het verzetswerk. De Baarnaar werd gearresteerd in de woning van zijn ouders. Met hem werden nog 30 medeverzetsstrijders berecht. Door uitputting en tbc overleed Gerard in kamp Natzweiler.