Het logo van de Historische Kring Baerne met het oude tolhuis

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Nadat de Kuikensteen van Baarn, waarover al eerder in een nieuwsbrief melding is gemaakt, aan de Leestraat werd gevonden is voor de determinatie en datering contact opgenomen met zowel het Pluimveemuseum in Barneveld als met het Openluchtmuseum in Arnhem.

Van beide kanten werd destijds bevestigd dat het om een drinkbak voor kuikens ging. De Archeologische Werkgroep van de Historische Kring Baerne, heeft hier steeds grote twijfels bij gehad. Bij de onderscheiding van de Kuikensteen als vondst van het jaar bij de AWN-afdeling Naerdincklant in Hilversum, heeft de ARWE de discussie hierover opgestart. Dit met gevolg dat de mening, dat het voorwerp als drinkbak zeer onhandig was, door de vergadering werd ondersteund. Dit alles heeft geleid tot een prachtig artikel over ‘Kuikenstenen’ van de hand van Yankel Kobalowitz, webmaster van de AWN-afdeling Naerdincklant, dat in het septembernummer van de ‘Baerne’ zal verschijnen.