Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Op de Brink ter hoogte van de doorsteek naar de Brinkstraat staat prominent een bronzen paard. Het beeld is een kunstwerk gemaakt door beeldend kunstenaar Pieter d’Hont.

In 1975 heeft hij dit beeld in opdracht van Bosch en Keuning, drukkerij/uitgeverij op de Oosterhei, gemaakt in het kader van het 50-jarig bestaan In 1925 werd de naam van de christelijke uitgever E.J. Bosch J Bzn, gekoppeld aan die van zijn compagnon Pieter Keuning. Bosch & Keuning was een grote drukkerij/uitgeverij met landelijk een groot aanzien. Voor de gemeente Baarn was het bedrijf een grote werkgever. Bosch & Keuning betaalde 50.000 gulden voor het beeld, duizend gulden voor ieder jaar dat het bedrijf bestond. Aan het eind van de vorige eeuw ging Bosch en Keuning  op in het uitgeversconcern VBK (Veen Bosch & Keuning). Op de vrijkomende grond is woningbouw gerealiseerd: de Meester Pluimhof. 

Het Paard van D’Hont kreeg een centrale plek op de Brink, vroeger een verzamelplaats, waar boeren hun vee konden laten drinken. Het ontwerp van het paard in drinkende houding bevatte een zeskantige fontein, waaruit het paard zou drinken. Om de kosten te besparen werd de drinkbak uit dat ontwerp gehaald. Dit wetende valt niet te begrijpen dat het Paard nooit met een drinkbak werd verrijkt. In het aangrenzende gemeentehuis zijn in de loop der jaren frequent discussies daarover gevoerd. Echter nooit kwam het tot het besluit van de gemeenteraad om er een drinkbak neer te zetten. Het ‘uitgeklede’ paard, eens tot zebra geschilderd, blijft publiek naar de Brink trekken, met name jongeren klimmen er graag op.