Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

In de Nieuwsbrief van november 2022 schreven we dat de nieuwe gemeenteraad mogelijk nieuwe ideeën zou kunnen hebben omtrent de plannen om de Speeldoos en de bibliotheek samen te huisvesten op de huidige locatie van de Speeldoos.

En inderdaad, in februari dit jaar besloot de nieuwe raad dat de gezamenlijke huisvestingsplannen voor Speeldoos en bibliotheek niet door zouden gaan. Geen verhuizing dus voor de bibliotheek en daarmee komt het pand Hoofdstraat 1 niet vrij.

In het door de vorige Gemeenteraad aangenomen Plan Maatschappelijk Vastgoed was, vooruitlopend op het vrijkomen van het pand Hoofdstraat 1, aan de maatschappelijke en culturele organisaties gevraagd een gezamenlijke visie op te stellen over de inrichting van het pand, na het vertrek van de bibliotheek.

Ondanks dit alles zijn we op verzoek van de gemeente doorgegaan met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor een multifunctioneel cultureel centrum in Baarn onder regie van De Plekkenmakers. Deze visie zal op 30 augustus aan de Gemeenteraad van Baarn worden aangeboden. De visie is zoals u begrijpt dakloos, omdat het pand Hoofdstraat 1 niet beschikbaar is.

In september dit jaar zal de raad worden gevraagd € 50.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de behoefte aan ruimte voor de culturele en maatschappelijke organisaties.

Het in oktober 2021 door de vorige Gemeenteraad vastgestelde Plan Maatschappelijk Vastgoed zal worden heroverwogen. Het zal dus niet eerder dan 2024 zijn dat we enige duidelijkheid gaan krijgen over onze toekomstige huisvesting.

Aangezien het ook niet duidelijk is of wij als HKB een ruimte kunnen krijgen in het multifunctioneel gebouw blijven we de mogelijkheden onderzoeken, ook samen met andere organisaties, voor huisvesting elders in het centrum van Baarn voor het geval de gemeente het huurcontract van de kelder van het pand Hoofdstraat 1 eind 2024 niet zal verlengen.HKB2306 Bibliotheek Baarn

Tot zover het nieuws over onze huisvesting.

Namens het bestuur,

Machteld Olthof

John Boers