Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

”Het verduurzamen van het Rode Dorp gebeurt in fases door de woningbouwvereniging. Dak- en gevelisolatie hebben de voorkeur. Grote zorg wordt besteed aan het zoveel mogelijk in stand houden van het huidige, waardevolle beeld dat Baarn uitstraalt.”

Deze kernpunten van het beleid ten aanzien van de cultuurhistorie en duurzaamheid zijn aan de orde in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Baarn.

In het bijzonder door Gijs Tegelberg, nieuw burgerlid van de Commissie, die advies uitbrengt op het gebied van welstand en monumenten. Gepensioneerd architect Tegelberg is de opvolger van de te vroeg overleden Sandra van Berkum. Het tweede burgerlid is Adrie van der Meij.

Strenge regels zijn in de gemeentelijke nota’s opgenomen. Door de politiek wordt nagedacht over het herformuleren van de randvoorwaarden. Helaas is het volgens Tegelberg niet gelukt ongelukkige renovaties en aanpassingen uit de tachtiger jaren eind vorige eeuw naar het authentieke beeld terug te brengen.

De Commissie heeft zich ook gebogen over de toekomst van Paleis Soestdijk en over Hoog Wolde, dat ook binnen het beschermde dorpsgezicht ligt. Het plan is de bestaande kantoorgebouwen tot appartementen in een campusachtige setting te verbouwen. Het streven is met de landschapsinrichting van het terrein een belangrijke kwaliteitsslag te maken.