Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Aftredend en niet herkiesbaar was bestuurslid zonder portefeuille Thea Kruidenier, echtgenote van Baerne-oprichter Jaap Kruidenier.

Zij fungeerde als gastvrouw, deed veel voor het werven van nieuwe leden, op straat en in de buurt, maar ook tijdens het Cultureel Festival. Thea zegde toe de Oudheidkamer te blijven bezoeken. Voor haar inzet werd ze beloond met een boeket bloemen.