Historische Kring Baerne bestaat 50 jaar

Zes foto's van mooie Baarnse landhuizen

Het was feest alom tijdens de algemene ledenvergadering. In de Herberg van Paulus werd Theo van den Bosch geëerd.

De oudste vrijwilliger (94 jaar) mocht niet langer fietsen, nadat autorijden hem al verboden was. Het bereiken van de Oudheidkamer - vast op de maandag- en woensdagmiddag en op zaterdagmorgen - was hierdoor niet langer mogelijk. Meer dan 25 jaar was hij voor de Historische Kring actief. Als dank voor zijn werkzaamheden kreeg Theo de eerste, zilveren Meester Pluim prijs door voorzitter Jan Baerends opgespeld. De overhandiging ging gepaard met het geven van een bos bloemen.