Werkgroepen

De Historische Kring Baerne heeft meer dan 70 (!) vrijwilligers, waarvan een tiental mensen werkzaam is in het bestuur. Speciale ondersteuning vindt plaats door de ledenadministratie. Daarnaast zijn er inmiddels een zestal werkgroepen, te weten:

Archeologie 

Communicatie 

Genealogie 

Oude Begraafplaats 

Oudheidkamer 

Redactie Baerne

Naast de werkgroepen zijn er ook nog vrijwilligers in commissies werkzaam: 

Aankoopcommissie
De aankoopcommissie koopt jaarlijks kunstobjecten aan.

Excursiecommissie
De excursiecommissie organiseert jaarlijks een excursie. 

Interviewcommissie
Leden van deze commissie interviewen op verzoek of op eigen initiatief mensen die kunnen verhalen over het verleden van Baarn of over speciale gebeurtenissen.

Wilt u weten welke vacatures er momenteel zijn? Klik dan hier.