Archief

De Historische Kring Baerne heeft sinds haar oprichting in 1974 een enorm archief opgebouwd.

Hierin zijn o.a. te vinden:

  • knipsels
  • Baarnsche Courant vanaf 1918 (niet compleet)
  • polissen
  • oorkonden
  • getuigschriften

 Uitleg zoek-functionaliteit:

  •  standaard worden alle boeken getoond
  •  als u gerichter wilt zoeken, dan kunt u bij het zoekveld Zoeken één of meerdere tekens invullen
  •  u sluit iets uit, door er een "-" teken voor te zetten. (voorbeeld: fred -lammers)
  •  via de pijltjes kunt u door de tabel bladeren

Doos Inhoud
DoosInhoud
DOOS 1[EERSTE WERELDOORLOG] [Map met diverse krantenartikelen en landkaarten] [Baarn krantenartikelen (G. Hooyer)] [Diversen rantsoenbonnen] [ Nederlandse Spoorwegen] [ Na oorlog (Duits geld)] [Vrijwillige Landstorm] [Fam.Van Sandwijk (Landweer, Nationale Militie)] [Belgische vluchtelingen] [Archivalia] []
DOOS 2 A[TWEEDE WERELDOORLOG ] [PUBLICATIES] [Verordeningenblad 1940-1945] [Publicaties (protesten/kerkelijk)] [Propaganda nat. socialisme] [Duitse & N.S.B. propaganda & de Facist 1932] [Publicaties (zie index in map) ] []
DOOS 2 B[TWEEDE WERELDOORLOG ] [PUBLICATIES] [Illegale pers en pamfletten (2 mappen)] [Redevoeringen Kon. Wilhelmina vanuit London 1940-1945] [Verzetsgeschriften, schimpliedjes en gedichten tegen de bezetter] [Strijd van de bezettende macht tegen de Nederlandse artsen] [Schetsboek] []
DOOS 2C[TWEEDE WERELDOORLOG] [PUBLICATIES] [Kroniek 1940-1945] [Illegale Pers] [Bekendmaking/oproepen van bezetters] [Onderduik Nutsgebouw] [Propaganda] []
DOOS 3[TWEEDE WERELDOORLOG ] [VORDERINGEN DOOR DUITSERS] [Textielgoederen] [Metalen en openbare gebouwen] [Auto
DOOS 4 A [TWEEDE WERELDOORLOG ] [BINNENLAND STRIJDKRACHTEN ] [Bunkers/krantenknipsels] [Luchtbescherming dienst en luchtwachtdienst 1939-1946] [Zelfbescherming] [Scherf en instortingsgevaar, gasaanvallen, brandgevaar, verblijf en schuilplaatsen] [Binnenlandse Strijdkrachten] [Binnenlandse Strijdkrachten (B.J.) 1944-1945] []
DOOS 4 B[TWEEDE WERELDOORLOG] [STRIJDKRACHTEN/VERZET/JODEN] [Nationale reserve en grensbewaking 1948-1950] [ Dienstplichtigen 1939/1940 (gesneuveld/vermist/gewond)] [ Duitse troepen 1940 geallieerden 44/45] [ Verzetsdaden] [Dossier Gerard van Vulpen] [Nederlandsche Volksdienst] [Mobilisatie 1939] [Herinneringen Paul Messing] [Gesneuvelden] [Jodenvervolging en onderdrukking] [Oproepen tot verzet] [ ]
DOOS 5 A [TWEEDE WERELDOORLOG ] [DIVERSEN] [Oorlogsbescheiden (niet specifiek Baarn)] [Afschriften
DOOS 5 B [TWEEDE WERELDOORLOG] [DIVERSEN] [ Diverse orders/oproepen enz. aan begin van de oorlog] [ Scholen] [ Algemeen] [Schoolervaring tijdens 2e wereldoorlog] [Verboden voor schoolkinderen] [Scholen/onderwijs het Baarnsch Lyceum] [Baarn en 2e wereldoorlog Indonesi
DOOS 5 C[TWEEDE WERELDOORLOG] [DIVERSEN] [Diversen] [ Schadevergoeding] [ 1944 neergestorte bommenwerper] [ Afvoer burgerbevolking] [ Dienstplicht] [ Rekeningen aan Duitse Wehrmacht] [ Burgerlijk armenbestuur] [ Oorlogszakboekje] [Verhalen uit W.O. II] [ Duits geld] [ Ledenlijst G.O.I.W. Baarn] [Diversen W.O. II codes] [H.Ch. Puper archivalia] []
DOOS 5 D[TWEEDE WERELDOORLOG] [KRANTEN] [De nieuws kroniek voor Eemland 1945] [ Het nieuwsblad voor Baarn en Soest 1945] [
DOOS 6[TWEEDE WERELDOORLOG] [VOEDSEL] [Boekje
DOOS 7 A[TWEEDE WERELDOORLOG] [DISTRIBUTIE GOEDEREN/EVACUATIES] [Overname van het vee april 1940] [Afvoer van het vee 1940] [Register ingekomen klachten evacuatie] [Opvang vluchtelingen in Baarn] [Klachten van Baarnaars / ingekwartierden jan 1944 t/m april 1945] [Evacuaties algemeen] []
DOOS 7 B[TWEEDE WERELDOORLOG] [DISTRIBUTIE GOEDEREN] [Krantenknipsels over bonnen] [ Voedingsbonnen] [ Voedingsbonnen algemeen] [ Reserve
DOOS 7C[TWEEDE WERELDOORLOG] [DIVERSEN] [Huishoudmap voor bonnen] [Distributiemap voor bonnen] [Evacuaties in Nederland 1939-1940] [Distributie-tasch B.S.A.] []
DOOS 7 D[TWEEDE WERELDOORLOG] [DIVERSEN] [Persoonsbewijs] [Voeding en gezondheid] [Distributie Algemeen] [ Distributie Dienst Cantonlaan 9] [ Eemstraat 10] [Uniformen] [Luchtbeschermingsdienst] []
DOOS 8 A[BEVRIJDING 1945] [Archivalia na de bevrijding (deel I)] [Archivalia na de bevrijding (deel II)] [Baarnse bevrijding 1945] [Terugkeer Prinselijk Gezin] [Plakboek Baarnse bevrijding] [Prentkaarten bevrijding] []
DOOS 8 B (DEEL I)[NA W.O. II ] [Na de bevrijding] [Baarn in Oorlogstijd] [Verzetsstrijders] [Baarn Oorlogsherinneringen] [Uitbetaling na de oorlog 1946] [Oorlogstuig] [Teksten W.O. II gemaakt door schoolkinderen Baarn 1995] []
DOOS 8 B (DEEL II)[NA W.O. II ] [Dodenherdenking 4 mei + 15 aug] [Bevrijdingsfeesten] [Bevrijdingsfeesten archivalia] [Nationaal Comite 4 en 5 mei] [Stoeptegels voor vrijheid] [Veteranendag] [50 jaar Bevrijdingsfeest Baarn
DOOS 9 A [RK KERKEN] [Maria koninginkerk] [Schuilkerk Santvoort en voormalige pastorie] [Pastoors RK St. Nicolaas] [ Kapelaans en andere geestelijkheid] [Nicolaaskerk krantenknipsels] [Nicolaaskerk archivalia] []
DOOS 9 B [KERKEN] [Paaskerk] [Kruiskerk Gereformeerde Kerk] [Het Brandpunt] [Opstandingskerk Eemweg] [Protestantenbond (N.P.B.)] [Kerken algemeen] []
DOOS 9 C [KERKEN] [Berg en Dal Apostolisch Genootschap] [Ned. Gereformeerde Kerk] [Calvijnkerk] [Doopsgezinde Gemeente Baarn] [Christelijk Geref. Kerk Nassaulaan] [Evangelisch Lutherse Gemeente] [ Kringwerk] [Raad van Kerken] []
DOOS 9 D [N.H. KERK] [Christelijke belangen] [Herberg van Paulus] [Concerten] [De Zaaier] [Doopvont] []
DOOS 9 E [N.H. PAULUSKERK] [Krantenknipsels] [Het orgel/carillon krantenknipsels] [Het orgel/carillon archivalia] [Predikanten krantenknipsels] [Predikanten archivalia] [De klok] [Afbeeldingen] [Toren] [Restauratie] []
DOOS 9 F [HERVORMDE GEMEENTE VAN BAARN] [ Kerkblad v.d. Herv. Gem. 1957-1987] [ Jaargids voor Herv. Baarn 1954-1997 en 2006-2009] []
DOOS 9 G [HERVORMDE GEMEENTE VAN BAARN] [Archivalia (4 mappen)] [ ]
DOOS 10 [BEGRAVEN IN BAARN] [Algemene begraafplaats krantenknipsels] [Algemene begraafplaats archivalia] [De Ark (uitvaartcentrum)] [ Begrafenis ondernemingen] [ Begraafplaats Kerkstraat] []
DOOS 11 [VERKLARINGEN VAN OVERLIJDEN] [1943, 1946-1950] [Overledenen oorlogsjaren] [ ]
DOOS 12 A (DEEL I)[OPENBARE GEBOUWEN EN ] [INSTELLINGEN] [Stationsgebouw Baarn krantenknipsels] [Archivalia] [Spoor Baarn alg. krantenknipsels vanaf 2000] [Spoor Baarn alg. krantenknipsels voor 2000] [Spoor Baarn alg. archivalia] [Koninklijke wachtkamer] [Archivalia] [Fietsen station Baarn] [Trein taxi Baarn] [ ]
DOOS 12 A (DEEL II) [OPENBARE GEBOUWEN EN ] [INSTELLINGEN] [Stationsplein krantenknipsels] [ Archivalia] [Soci
DOOS 12 B (DEEL I) [OPENBARE GEBOUWEN EN ] [INSTELLINGEN] [Bibliotheek krantenknipsels vanaf 2000] [Bibliotheek krantenknipsels voor 2000] [Bibliotheek archivalia] [Speel-o-theek] [Baarnse leeszaal en bieb. Subsidies 1949-1955] []
DOOS 12 B (DEEL II) [OPENBARE GEBOUWEN EN ] [INSTELLINGEN] [Cultureel Centrum
DOOS 12 C [OPENBARE GEBOUWEN EN ] [INSTELLINGEN] [Medisch Centrum Meander] [Gezondheidscentrum] [Baarnse huisartsen] [Nieuwbouw ziekenhuis Meander Medisch Centrum Amersfoort] [ ]
DOOS 12 D [OPENBARE GEBOUWEN EN ] [INSTELLINGEN] [Sporthal De Trits ] [ krantenknipsels v.a. 2010] [Sporthal De Trits] [ krantenknipsels jaren 2000-2009] [Sporthal De Trits] [ krantenknipsels jaren
DOOS 12 E [OPENBARE GEBOUWEN EN ] [INSTELLINGEN] [Gemeentewerf] [Reinigingsbedr. Midden Ned. (RMN)] [Gemeentelijke Dienst Publieke Werken] [Publieke Werken archivalia ] [Poorthuis (I.H.C.)] [Boemerang] [Volksuniversiteit ] []
DOOS 12 F [OPENBARE GEBOUWEN EN ] [INSTELLINGEN] [Eemeroord] [Eemeroord archivalia] [Sherpa ] [Nieuwenoord] [Kinderboerderij
DOOS 13 A [GROTE BUITENS] [Lijst met namen van oude villa
DOOS 13 B (DEEL I) [GROTE BUITENS] [Cantonspark krantenknipsels vanaf 2000] [Cantonspark krantenknipsels voor 2000] [Cantonspark archivalia] [Kinderboerderij
DOOS 13 B (DEEL II) [GROTE BUITENS] [Vrienden van het Cantonspark] [Cantonspark Wintertuin krantenknipsels vanaf 2000)] [Cantonspark Wintertuin krantenknipsels voor 2000)] [Cantonspark Wintertuin archivalia] [Cantonspark gidsen] []
DOOS 13 C (DEEL I)[GROTE BUITENS] [Pekingtuin krantenknipsels vanaf 2000] [Pekingtuin evenementen] [Pekingtuin krantenknipsels voor 2000] [Archivalia] [Pekingtuin poffertjes kraam] [Huize Peking krantenknipsels] [Huize Peking archivalia] [] []
DOOS 13 C (DEEL II)[GROTE BUITENS] [Pekingkom] [ Pekingbos] [ Pekingberg] [Stichting behoud Pekingtuin] []
DOOS 13 D (DEEL I)[GROTE BUITENS] [Kasteel Groeneveld krantenknipsels vanaf 2000] [Kasteel Groeneveld krantenknipsels voor 2000] [Kasteel Groeneveld (tentoonstellingen, manifestaties) v.a. 2000] [Kasteel Groeneveld (tentoonstellingen, manifestaties) voor 2000] [Landgoed Groeneveld] [Boer Evers Groeneveld] []
DOOS 13 D (DEEL II)[GROTE BUITENS] [Bos-park Groeneveld] [Park Groeneveld herstelplan] [Verbouwing Kasteel Groeneveld] [Kasteel Groeneveld archivalia] [Kasteel Groeneveld publicaties] []
DOOS 13 D (DEEL III)[GROTE BUITENS] [3 Plakboeken met krantenknipsels en archivalia] []
DOOS 13 E[GROTE BUITENS] [Villa Alcmaria] [Buitenplaats
DOOS 13 F[GROTE BUITENS] [Villa
DOOS 13 G[GROTE BUITENS] [Villa Madoera] [Villa Malva Hoeve] [Villa Minareta] [Villa Mollerus] [Zendingscentrum NVOB] [Villa Parkwijk] [Huize Patria] [Villa Pera] [Landgoed Pijnenburg] []
DOOS 13 H[GROTE BUITENS] [Villa Quatre Bras] [Hoeve Ravenstein] [Villa Roosterhoeck] [Huize Rusthoek] [Villa Rustoord] [Villa Schoonoord] [Huis Steevlied] [Huis Uytenbosch] [Villa Veldheim] [Villa Vijverhof] [Huize Waaldzicht] [Boerderij
DOOS 14 A [BAD EN ZWEMINRICHTING] [Natuurbaden] [ Zwemgelegenheid bij Kuijer] [Bad en zweminrichtingen 1930-1936] [Bad en zweminrichtingen ingebruikgeving 1930-1936] [Bad en zweminrichtingen exploitatie door Th. De Ruig] [Bad en zweminrichtingen algemeen 1932-1958] [ ]
DOOS 14 B[BAD EN ZWEMINRICHTING] [Badhuis aan de Acacialaan 1930-1950] [Zweminrichting
DOOS 15 A[MONUMENTEN] [Monument Gevallenen] [De Naald] [Paard op de Brink] [Christoffel Pullman] [Watertoren] [Open Monumentendag] [Open Monumentendag archivalia] []
DOOS 15 B[MONUMENTEN] [Gebr. Van Hamel] [Jubileumbank] [Koningin Emma Monument] [Monument Paleistuin] [Beeld Koningin Juliana] [Beeld Communicatie] []
DOOS 15 C[MONUMENTEN] [Lijsten Monumenten] [Lijst van Rijks-/Gemeente Monumenten] [Monumenten met gevelstenen] [Behoud Monumenten] [ Krantenknipsels vanaf 2000] [ Krantenknipsels voor 2000] [ Kunst en Cultuur] [Baarn diversen Natuurmonumenten ] [ archivalia] [Enqu
DOOS 16 A [STRATEN A] [Abel Tasmanlaan] [Acacialaan] [Adelheidlaan] [Almondelaan, van] [Altalaan] [Amalialaan] [Amsterdamsestraatweg] [Emmabrug (A
DOOS 16 B [STRATEN B] [Bachlaan] [Balistraat] [Bantamweg] [Beaufortlaan, de] [Beethovenlaan, van] [Begoniastraat] [Berkenweg] [Bestevaerweg] [Beukenlaan] [Bilderdijklaan] [Biltseweg] [Bisschopsweg] [Bosstraat] [Bothalaan] [Botter, de] [Brakellaan, van] [Breemeentje] [Bremstraat] [ Islamitische stichting Kuba] []
DOOS 16 C [STRATEN B] [BRINK] [Knipsels vanaf 2000] [Knipsels t/m 1999] [Verbouwing] [Hema] [Markten, op de Brink] [Drink fontein ] [Speelfontein
DOOS 16 D [STRATEN B] [Brinkendael] [Brinkstraat vanaf 2000] [Brinkstraat voor 2000] [Brinkstraat archivalia] [Brinkzicht] [Bruglaan] [Burg. Penstraat] [Buyslaan, Prof.] []
DOOS 16 E [STRATEN C & D] [Callenburglaan] [Cantonlaan] [Celebesstraat] [Chopinlaan] [Colijnlaan] [Cornelis de Ruijterhof] [] [STRATEN D] [D
DOOS 16 F [STRATEN E] [Eemborg] [Eemnesserweg vanaf 2000] [Eemnesserweg voor 2000] [Eemnesserweg (Albert Heijn)] [Eemstraat] [Eemweg] [Eemweg (tolhuisje)] [Eikenweg] [Emmalaan] [Ericastraat] [Esdoornlaan] [Essenlaan] [ ]
DOOS 16 G [STRATEN F & G] [Faas Eliashof] [Faas Eliaslaan] [Ferdinand Huycklaan] [Fockema Andreaelaan, Prof.] [Frans Halslaan] [Fregat, Het] [Fresiastraat] [] [STRATEN G] [Galei, de] [Galenlaan, van] [Galjoen, het] [Gaslaan
DOOS 16 H [STRATEN G & H] [Gladioolstraat] [Goeman Borgesiuslaan] [Goghstraat, Vincent van] [Gondel, de] [Goudenregenlaan] [Grimmesteinseweg] [Groen van Prinstererlaan] [Gruttostraat] [ ] [STRATEN H] [Heemskerklaan] [Heemstralaan, van] [Hertog Hendriklaan] [Heutszlaan, Luitenant Generaal van] [Heuveloordstraat] [Heijdenlaan, Generaal Karel van der] [Hilversumsestraatweg] [Hoofdstraat] [Hoogt,
DOOS 16 I [STRATEN I & J] [Irisstraat] [Israelstraat] [] [STRATEN J] [Jaagpad,
DOOS 16 J [STRATEN K] [Kampstraat] [Kapelstraat] [Kastanjelaan] [Kemphaanstraat] [Kerkstraat] [Kettingweg] [Kievitstraat] [Krinsbergenlaan, van] [Kluutstraat] [Koekoeksbloemlaan] [Koningsweg] [Korenbloemstraat] [Kortenaerlaan] [Krabbelaan, Prof.] [Cruyffcourt (Prof. Krabbelaan)] [Kranenburglaan Prof.] [Kroningslaan] [Krugerlaan] [Kruiskruidlaan] [Kwekerij, de] []
DOOS 16 K [STRATEN L] [Laanstraat algemeen vanaf 2000] [Laanstraat algemeen 1990-1999] [Laanstraat algemeen 1980-1989] [Laanstraat algemeen jaren
DOOS 16 L [STRATEN L (vervolg)] [Laanstraat archivalia voor 1940] [Laanstraat archivalia] [Laandwarsstraat] [Leestraat] [Leeuwerikweide] [Leliestraat] [Lenneplaan, Jacob van] [Lepelaarstraat] [Lindenlaan] [Logger, de] [Lommeroord] [Lijsterbeslaan ] []
DOOS 16 M [STRATEN M] [M.C. Escherlaan] [Maatkampweg] [Madelieflaan] [Madoerahof] [Margrietstraat] [Marisstraat] [Mauvestraat] [Meerkoetweide] [Meester de Groothof] [Meester Pluimhof] [Meeuwenweide] [Melkpad] [Merelhof] [Mesdagplein] [Meijerslaan, Prof.] [Miedemahof] [Minervaweg] [Molenweg] [Mollerusstraat] [Mozartlaan ] []
DOOS 16 N [STRATEN N] [Nachtegaalhof] [Nachtegaallaan] [Nassaulaan] [Neslaan, van] [Nicolaas Beetslaan] [Nieuw Baarnstraat] [Nieuw Schoonoordstraat] [Nieuwstraat] [Nolenslaan] [Noorderstraat] [Nijverheidstraat] []
DOOS 16 O [STRATEN O] [Oosterstraat] [Oppenheimlaan, Prof.] [Oranjepark] [Oranjestraat] [Ostadelaan, van] [Oud-Eemnesserweg] [Oude Utrechtseweg] [] []
DOOS 16 P [STRATEN P] [Padangstraat] [Parkstraat] [Paulus Potterlaan] [Piet Heinlaan] [Pinksterbloemhof] [Plantage] [Plataanlaan] [Pluimhof, Meester] [Pompstraat] [Populierenlaan] [Potlaan, Prof. van der] [Praamgracht] [Prins Bernhardlaan] [Prins Hendriklaan] [Prinses Beatrixlaan] [Prinses Carolinalaan] [Prinses Marielaan ] []
DOOS 16 Q [STRATEN R] [Ravensteinselaan] [Reenenlaan, van] [Regentesselaan] [Reigerstraat] [Rembrandtlaan] [Ringlaan] [Roerdompstraat] [Roos van de Kamahof] [Rozenstraat] [Ruijterlaan, De] [Rustoord] [Rutgers van Rozenburglaan] [Ruysdaelhof] []
DOOS 16 R [STRATEN S] [Santhof] [Savornin Lohmanlaan] [Schaepmanlaan] [Scholeksterstraat] [Schoolstraat] [Schubertlaan] [Smutslaan] [Snipstraat] [Sonnevelt] [Sophialaan ] [Sparrenlaan] [Speijklaan, van] [Spoorstraat] [Stationsweg] [Steijnlaan] [Struijckenlaan, Prof.] [Sumatrastraat] [---------------------------------------------]
DOOS 16 S [STRATEN T] [Talmalaan] [
DOOS 16 T [STRATEN V] [Veldheimweg] [Veldstraat] [Verbindingsweg] [Vermeerlaan, Johannes] [Vinkenhof] [Vlinthof] [Vondellaan] [ ]
DOOS 16 U [STRATEN W] [Wagenaarlaan] [Waldeck Pyrmontlaan] [Wassenaerlaan, van] [Westerstraat] [Weteringstraat] [Wetstraat, de] [Wildenburglaan] [Wilhelminalaan] [Wilhelminapark/-vijver] [Willem Barentszlaan] [Withlaan, de] [Wittelaan] [Wijkamplaan] []
DOOS 16 V [STRATEN Y & Z] [Ypendeal] [] [STRATEN Z] [Zandheuvelweg] [Zandvoortweg] [Zevenlindenweg] [Zoutmanlaan] [Zuiderlicht] [Zuiderstraat] [Zuringlaan] [Zwanenweide] [Zweerslaan, Bernard] []
DOOS 16 W (DEEL I)[BUURTEN, WIJKEN ] [Professorenbuurt] [Componistenbuurt] [Rode Dorp] [Zuidwestwijk] [Zeeheldenbuurt] [Oosterhei] [Prins Hendrikpark] [Vogelbuurt] [Bloemenbuurt] [Wijkindeling] []
DOOS 16 W (DEEL II) [INDUSTRIETERREIN] [Industrieterrein
DOOS 16 X [EEMDAL] [Eemdal algemeen] [Eemdal Noord-Zuid] [Eemdal tuindorp] [Eemdal V] [Eemdal VI] [Eemdal VII ] []
DOOS 16 Y [OPGEHEVEN STRAATNAMEN] [Dijkweg] [Elisabethstraat] [Nieuwe Steeg] [Achtergrond straatnamen] [Straten en lanen] [ ]
DOOS 17 A [DE EEM / ZUIDEREIND] [De Eem krantenknipsels vanaf 2000] [De Eem krantenknipsels voor 2000] [De Eem archivalia] [Brug over de Eem (Eembrug)] [Fietsboot] [Zweminrichting a/d Eem] []
DOOS 17 B[DE EEM / ZUIDEREIND] [Zuidereind krantenknipsels] [Archivalia] [Ruilverkaveling Zuidereind] []
DOOS 17 C [EEMBRUGGE] [Eembrugge] [Woonwagenkamp (Bisschopswaai)] [Waternood ramp januari 1916] [Opgeheven kastelen e.d.] [ Kastelen a/d Eem] [ Huis ter Eem] [ Grimmestein] [ Coelhorst] [ Isselt-huis Jaarsveld] [ Kasteel Lutteke Weede] [ Cleyn Honthorst] [ Hoogerhorst] [ Wolkenburg] [ Netelenburg] [ Hamelenberg of Hamelenburg] [ Molen aan de Eem] [] []
DOOS 18 A (DEEL I) [LAGE VUURSCHE] [Krantenknipsels vanaf 2010] [Krantenknipsels 2000-2009] [Krantenknipsels voor 2000] [Lage Vuursche Actueel vanaf 2013] [Lage Vuursche Actueel 2011-2012] [ Archivalia ] []
DOOS 18 A (DEEL II) [LAGE VUURSCHE] [Houthakkers feesten] [Nederlands Hervormde Kerk] [Dorpshuis
DOOS 18 A (DEEL III) [LAGE VUURSCHE] [Caf
DOOS 18 B [LAGE VUURSCHE] [Ernst Sillem Hoeve] [Nivon] [Brandweer] [Dorpsbus] [Oorlog 1940-1945 ] [Waterleiding algemeen 1930-1933] [School Lage Vuursche] [Contact Commissie Dorp] [Schoolkinderen Lage Vuursche] [ Bezoek aan scholen Baarn] [ Tollen op gebied Lage Vuursche] [ Molen Lage Vuursche] [ Grafheuvels] []
DOOS 18 C [HOOGE VUURSCHE] [Kasteel De Hooge Vuursche] [Kasteel De Hooge Vuursche] [ Archivalia (2 mappen)] [De Zevenlinden Camping] [Hooge Vuurscheweg] [Zouthuisje] [Hoge Vuursche algemeen] []
DOOS 19 A [BEDRIJVEN IN BAARN] [Baarnsche Courant] [Drukkerij Bakker] [Bos architectenbureau] [Conservatrix] [Dorrestein Transportbedrijf] [Hartog Transportbedrijf] [Hogenbirk Gebr. Wegenbouw] [Hop betonfabriek] [R.T.V. Baarn] [T.V. Studio Baarn] [Eemland R.T.V.] [ ]
DOOS 19 B [BEDRIJVEN IN BAARN] [Spil b.v. Electrotechnisch] [Bouwbedrijven] [Nijhof] []
DOOS 20 (DEEL I) [BAARNSE WINKELIERS] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [Jaren 2006-2009] [Jaren 200-2005] []
DOOS 20 (DEEL II) [BAARNSE WINKELIERS] [Jaren 1995-1999] [Jaren 1990-1994] [Archivalia] []
DOOS 20 B [BAARNSE WINKELIERS] [Baarnse winkeliers 1985 - 1989] [Baarnse winkeliers 1980-1984] [Baarnse winkeliers jaren
DOOS 20 C (DEEL I) [BAARN KLEINE MIDDENSTAND] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] []
DOOS 20 C (DEEL II) [BAARN KLEINE MIDDENSTAND] [Jaren 2000-2009] [Jaren 1990-1999] [Jaren 1980-1989] [Jaren
DOOS 20 D [WINKELIERS VERENIGING ] [Co
DOOS 20 E[BANKEN] [ABN-AMRO bank] [ING Bank] [Rabobank] [SNS bank]
DOOS 21 A [WONINGBOUWVERENIGING EEMLAND] [Krantenknipsels 2013] [Krantenknipsels 2011-2012] [Krantenknipsels 2000-2010] [Krantenknipsels 1993-1999] [Archivalia] []
DOOS 21 B [NIEUWBOUW BAARN] [Krantenknipsels] [Archivalia] []
DOOS 22 A [SCHOLEN] [Baarnsch Lyceum] [Krantenknipsels vanaf 2010] [Krantenknipsels 2000-2009] [Krantenknipsels jaren
DOOS 22 B [SCHOLEN] [Amalia Astro school krantenknipsels vanaf 2000] [Amalia Astro school krantenknipsels voor 2000] [Amalia Astro School archivalia] [Amalia Astro school Jubileum nummer ] [Baarnsch Lyceum archivalia 2 mappen] [Guido de Bresschool] []
DOOS 22 C [SCHOLEN] [Waldheim Mavo krantenknipsels vanaf 2000] [Waldheim Mavo krantenknipsels voor 2000] [ Archivalia] [Sloop oude Waldheim Mavo] [Nieuwe Baarnsche School (NBS) krantenknipsels vanaf 2000 ] [Nieuw Baarnsche School (NBS) krantenknipsels voor 2000] [ Archivalia] [NBS nieuwbouw] [De Uitkijck] [Aloysiusschool krantenknipsels vanaf 2000] [Aloysiusschool krantenknipsels voor 2000] [ Archivalia] []
DOOS 22 D (DEEL I) [SCHOLEN] [Montini school] [Brede school (fusie Gaspard de Coligny+ Montini school] [Koningin Wilhelmina school (KWS) krantenknipsels vanaf 2000] [Koningin Wilhelmina school (KWS) krantenknipsels voor 2000] [Koningin Wilhelmina school (KWS) archivalia] [Scholen algemeen] [ ]
DOOS 22 D (DEEL II) [SCHOLEN] [verbouwing KWS tot 1975] [verbouwing/ integratie KWS jaren
DOOS 22 E [SCHOLEN] [GASPARD DE COLIGNY SCHOOL] [Krantenknipsels v.a. 2000] [Krantenknipsels voor 2000] [Archivalia] [Gaspard de Coligny school v.a. oprichting] [Integratie Gaspard de Coligny school en kleuterschool Zonneveld 1979-1989] []
DOOS 22 F [SCHOLEN] [Gaspard de Coligny school] [Correspondentie 1968-1973] [Correspondentie 1979-1986] [Bouwplannen Zonneveld] [School werkplan Zonneveld/Gaspard de Coligny school] [Correspondentie Zonneveld 1978-1982] [Zonneveld krantenknipsels] []
DOOS 22 G [SCHOLEN] [ Notulen, agenda samenwerking Gaspard & Zonneveld] [ jaren 1968-1975] [ jaren 1975-1977] [ jaren 1977-1978] [ jaren 1978-1984] [----------------------------------------------] []
DOOS 23 [SCHOLEN] [Kinderdagverblijven] [De Kleine Stad ] [De Lage Weide] [Kindergarden Sterre] [Kinderopvang Baarn en familie Zie Soo] [Kids voor kinderen] [Buitenschools opvang (bso)
DOOS 24 A [ONDERWIJS] [Oude schoolboekjes, lees-reken-geschiedenis] []
DOOS 24 B [LESMATERIAAL] [Schoolboekjes e.a.] []
DOOS 24 C [LESMATERIAAL] [Schoolboekjes e.a.] []
DOOS 24 D (DEEL I) [LESMATERIAAL] [Omgevingsonderwijs (materialen):] [ Nieuwsbrief stichting omgevingseducatie] [ Omgevingsonderwijs theorie en publiciteit] [ Boerenerven, Eemland/Gld. Vallei; tocht Eemnes; fietstocht Eemland] []
DOOS 24 D (DEEL II) [LESMATERIAAL] [Dick Ruttenberg jaren
DOOS 24 E [SCHOLEN ALGEMEEN] [Verslag van den toestand van het lager onderwijs in Baarn 1939-1941] [Schoolmeesters] [Scholengemeenschap Eemland] [Diverse scholen samenwerking S.P.D.] [Herv. Schoolvereeniging archivalia 3 mappen] [ ]
DOOS 25 A [BURGEMEESTERS] [Jhr. Mark R
DOOS 25 B [BURGEMEESTERS] [Ir. A.J. van der Hoeven] [J.N. v.d. Berg] [G.J.K. Baron van Lynden van Horstwerde] [H. Froonhof] [Ir. F.
DOOS 26 A [BAARNSE PERSOONLIJKHEDEN] [Fam. Boering deel I] [Fam. Boering deel II] [Fam. Boering deel III] [M.C. Escher krantenknipsels] [M.C. Escher archivalia] []
DOOS 26 B [BAARNSE PERSOONLIJKHEDEN] [Fam. Hooyer] [T. Pluim] [Thymen de Ruig] [Rien de Roller] [Cuno van den Steene] []
DOOS 26 C (DEEL I) [BAARNSE PERSOONLIJKHEDEN] [Fam. Strack
DOOS 26 C (DEEL II) [BAARNSE PERSOONLIJKHEDEN] [Frits Booy] [Wim Hazeu] [Fred Lammers] [Henk van Vugt] [Ordner huwelijken 50j, 60j, 65j, 70j] [100 jarigen en ouder] []
DOOS 26 D [BAARNSE PERSOONLIJKHEDEN] [Ordner A-Bo] [Ordner Br-E] []
DOOS 26 E [BAARNSE PERSOONLIJKHEDEN] [Ordner F-G] [Ordner H] []
DOOS 26 F [BAARNSE PERSOONLIJKHEDEN] [Ordner I-K] [Ordner L-M] []
DOOS 26 G [BAARNSE PERSOONLIJKHEDEN] [Ordner N-R] [Ordner S-T] []
DOOS 26 H [BAARNSE PERSOONLIJKHEDEN] [Ordner U-Z] []
DOOS 26 I [BAARNSE PERSOONLIJKHEDEN] [Archief van F.E. Baron van Heerdt] []
DOOS 27 A [BAARNSE BEVOLKING] [Index der artikelen van de kadastrale legger] [Alphabetische lijst der eigenaren (kadaster)] [Hooge raad van adel] [Tellers 12e volkstelling 1947] [Bewoners van Baarn 1873-1893 (+1995)] [Gezinnen gevestigd in Baarn in de jaren 1952-1953] [ Godsdienststatistiek 1952-1955] [ Gesprekken met Baarnaars] [ Baarnse bijnamen] [Baarnse bevolking (kranten artikelen)] []
DOOS 27 B [BAARNSE BEVOLKING] [Overlijdensberichten (diverse jaren)] [Genealogie (2 mappen) ] [Bevolkingsregister van Baarn en De Vuursche 1850-1860 (2 mappen)] [Bidprentjes] [ ]
DOOS 28 A [DE GEMEENTE BAARN] [Gemeente nieuws algemeen vanaf 2011] [Gemeente nieuws algemeen 2000-2009] [Gemeente nieuws algemeen jaren
DOOS 28 B [DE GEMEENTE BAARN ] [POLITIEKE PARTIJEN] [VVD] [PvdA] [CDA] [Christen Unie
DOOS 28 C [DE GEMEENTE BAARN ] [Gemeenteraad vanaf 2000] [Gemeenteraad jaren
DOOS 28 D [DE GEMEENTE BAARN ] [Gemeentehuis algemeen] [Burgerzaken] [De Gemeente Baarn archivalia] [De Gemeente Baarn archivalia] [Nieuw Gemeentehuis 1993-1994 ] []
DOOS 28 E [DE GEMEENTE BAARN ] [POLITIEK] [PvdA] [Secretariaat Baarn 1948] [Verkiezingen 1948] [1 mei feest 1948-1949] [1 mei feest 1950] [1 mei feest 1951-1952] [PvdA ledenadministratie actie 1950-1951] [PvdA verslagen jaarvergaderingen 1946-1951] [KVP opgeheven ] []
DOOS 28 F [DE GEMEENTE BAARN ] [POLITIEK] [Verkiezingen 2de kamer 1948] [Gemeenteraad verkiezingen 1949] [Verkiezingen 2de kamer 1952] [Gemeenteraad 1939] [Vrijstelling van dienst 1940-1950 ] []
DOOS 29 A [MUZIEK/DANS/ZANG/TONEEL] [Baarn on stage] [Baarns dameskoor Enjoy] [Baarns mannenkoor] [Baarns mannenkoor archivalia ] [Balletschool Marut Jorquera] [Combi concerten Dames-Heren koren] [Concertkoor Baarn] []
DOOS 29 B [MUZIEK/DANS/ZANG/TONEEL] [Friendship Gospel Choir] [Groot Nicolaaskoor] [Jeugdtoneel
DOOS 29 C [MUZIEK/DANS/ZANG/TONEEL] [R.K. Zangkoor
DOOS 29 D [OPANKA VOLKSDANSGROEP] [Correspondentie algemeen] [Correspondentie Redactie] [Correspondentie Gemeente] [Ledenlijst] [Ledenvergadering] [Dansovereenkomst] [Sociaal verslag] [Bestuursvergadering] [Kamer van Koophandel] [ ]
DOOS 29 E [OPANKA VOLKSDANSGROEP] [Clublied] [Uitnodiging begin cursus] [Folders] [Penningmeester 1983-1994] [Penningmeester 1994-2005] [ ]
DOOS 29 E [OPANKA VOLKSDANSGROEP] [Clublied] [Uitnodiging begin cursus] [Folders] [Penningmeester 1983-1994] [Penningmeester 1995-2005] [ ]
DOOS 30 A[SPORT] [S.V. Green Stars voetbal] [V.V.
DOOS 30 B[SPORT] [Phonosmash tennis] [B.T.V. De Geeren Tennishal] [B.L.T.C. Baarnse Lawn Tennis Club] [BMHV Hockeyclub] [Baarnse IJsbaan] []
DOOS 30 C[SPORT] [Zwemclub ZC
DOOS 30 D[SPORT] [Fietsvierdaagse] [FCC
DOOS 30 E[SPORT] [DSVB damvereniging] [B.S.V. Baarnse schaakvereniging] [BDV Match (dart)] [Baarnse Bridge Club] [Biljartvereniging] [Manege Zonneveld] [Hengelsportvereniging
DOOS 31 A[DIVERSE VERENIGINGEN] [Aquariumvereniging Neon Tetra] [Bond van geref. Vrouwenverenigingen] [Comit
DOOS 31 B[DIVERSE VERENIGINGEN] [Scouting groups Baarn] [Rijwielpaden Ver. Gooi en Eemland] [Rotary Club Baarn Soest] [P.K.H.V.
DOOS 31 C[DIVERSE VERENIGINGEN] [Ver. Schoonheidscommissie v. Baarn] [School en Werktuinen] [Stichting behoud de Eemvallei] [Stichting behoud oud Baarn] [Stichting groen advies Baarn] [Vakbonden] [Chr. Bestuurbond] [C.N.V.] [N.V.V.
DOOS 31 D[DIVERSE VERENIGINGEN] [Speeltuinvereniging Baarn] [Speeltuinvereniging
DOOS 32 A[KUNST EN CULTUUR] [Exposities en tentoonstellingen] [Krantenknipsels v.a. 2000] [Krantenknipsels jaren
DOOS 32 B[KUNST EN CULTUUR] [V.B.K.B.] [Profiel Baarn Kunstenaars A-O] [Profiel Baarn Kunstenaars P-Z] [Krantenknipsels v.a. 2000] [Krantenknipsels jaren
DOOS 32 C[KUNST EN CULTUUR] [V.B.K.B.] [Catalogus kunstwerken] [Tentoonstellingen ] [Tentoonstellingen
DOOS 32 D[KUNST EN CULTUUR] [V.B.K.B.] [Logboek] [Gastenboek] [Tentoonstellingen] [ De Furs
DOOS 32 E[KUNST EN CULTUUR] [V.B.K.B.] [Ledenlijst A-M] [Ledenlijst N-Z] [Ereleden] []
DOOS 32 F[KUNST EN CULTUUR] [V.B.K.B.] [Correspondentie A-Z 1974-1975] [Correspondentie A-O 1976
DOOS 32 G[KUNST EN CULTUUR] [V.B.K.B.] [Correspondentie P-Z 1976-1978] [Correspondentie v.a. 2000] [Correspondentie v.a. 1994] [Correspondentie v.a. 1984] []
DOOS 32 H[KUNST EN CULTUUR] [V.B.K.B.] [Correspondentie A-L tot 1984] [Correspondentie M-Z tot 1984] [Bulletin 1994-2001] [Subsidie aanvragen] []
DOOS 32 I[KUNST EN CULTUUR] [V.B.K.B.] [Bestuursvergaderingen 1985-1996] [Bestuursvergaderingen 1997-2001] [Ledenvergaderingen 1983-2001] []
DOOS 32 J[KUNST EN CULTUUR] [V.B.K.B.] [Kulturele Raad Corresp. (3 mappen)] [Zaken betr. de Kulturele Raad 1979-1984] []
DOOS 32 K[KUNST EN CULTUUR] [V.B.K.B.] [Kamer van Koophandel Verzekering] [Comit
DOOS 33 A[DIENSTVERLENENDE INSTELLINGEN] [Kringloop] [Retourboer] [Rode Kruis] [Kruisverenigingen] [Vrijwilligerswerk algemeen] [Stichting Sociale Dienstverlening] [E.H.B.O.] [S.G.B. Stichting Gehandicapten Belangen ] []
DOOS 33 B[DIENSTVERLENENDE INSTELLINGEN] [U.V.V.] [Dierenambulance] [Amant] [Ambulance Vervoer] [Amnesty International] [Baarnse Ziekenomroep (B.Z.O.)] [Wereldwinkel] []
DOOS 33 C[DIENSTVERLENENDE INSTELLINGEN] [Jeugd Milieu Bescherming (JMB)] [Hondenmilieu] [Milieu Defensie] [Hulp aan het buitenland] [Slachtofferhulp] [Verloskundige] [Zonnebloem] []
DOOS 34 A[OUDERENZORG] [De Leuning krantenknipsels] [De Leuning archivalia] [Stichting Welzijn] [F.G.B.B. krantenknipsels] [F.G.B.B. archivalia] []
DOOS 34B[OUDERENZORG] [Verzorgingstehuis Santvoorde krantenknipsels v.a. 2000] [Verzorgingstehuis Santvoorde krantenknipsels voor 2000 + archivalia] [Verzorgingstehuis Amaris Schoonoord krantenknipsels] [Verhuizing/verbouwing Amaris Schoonoord] [Verzorgingstehuis Amaris Schoonoord archivalia] [Woon/Zorgcomplex
DOOS 34 C[OUDERENZORG] [Verpleeghuis De Blinkert krantenknipsels v.a. 2000] [Verpleeghuis De Blinkert krantenknipsels voor 2000 + archivalia] [Woon en zorgvoorziening
DOOS 34 D[OUDERENZORG] [ANBO] [W.O.B. Ouderen] [Hulpdienst 55+] [Thuiszorg] [Ouderenbus] [Ouderen diversen] []
DOOS 35 A[BRANDWEER] [Krantenknipsels 2000 t/m heden] [Krantenknipsels 1990-1999] [Krantenknipsels 1929-1989] [Archivalia] [Vergaderingen vanaf 1890] []
DOOS 35 B[BRANDWEER] [Contactblad pers. Ver. Brandweer Baarn] [Notulenboek c.a. 1912] [Personeel brandweer c.a. 1800
DOOS 36 A[POLITIE] [Krantenknipsels v.a. 2000] [Krantenknipsels jaren
DOOS 36 B[POLITIE] [Archivalia] [Correspondentie] []
DOOS 37 A[KRANTEN] [KRANTENARTIKELEN] [Baarns Caleidoscoop] [Baarnse curiosa in 100 jaar] [Bij stukjes en beetjes] [De gazet van Baarn] [Geschiedenis en architectuur Baarn, Soest-L.V. Eembrugge] [In mijn tijd Corrie Kroon] [Kronieken Piet L
DOOS 37 B[KRANTEN] [KRANTENARTIKELEN] [
DOOS 37 C[KRANTEN] [KRANTENARTIKELEN] [
DOOS 37 D[KRANTEN] [KRANTENARTIKELEN] [In
DOOS 37 E[KRANTEN] [Baarns Nieuwsblad (1925, 1926, 1930, 1931, 1933, 1934)] [Weekbode Baarnsche Courant (1903, 1904, 1911, 1918, 1919)] [Baarnsche Courant (1905, 1930, 1931, 1936, 1937, 1945,1946, 1949, 1952, 1954)] [Het Nieuws (1903)] [ De Baarnsche Koerier (1925)] [ Gooi en Eemlander 100 jaar (1900-1999)] [Ons dorp 100 jaar terug ] []
DOOS 37 F[KRANTEN] [Magazine
DOOS 37 G[KRANTEN] [Plakboek krantenknipsels jaar 1952-1953-1954 (deel I + II)] []
DOOS 37 H[KRANTEN] [Plakboek krantenknipsels 1955 + 1977] [Plakboek krantenknipsels 1934] [Krantenknipsels jaren
DOOS 37 I[KRANTEN] [Baarn jaaroverzicht (1956, 1957, 1961, 1973, 1978, 1979)] [Baarn jaaroverzicht (1980-1989)] [Baarn jaaroverzicht (1990, 1991, 1993, 1994, 1997, 1998)] [Baarn jaaroverzicht (2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) ] []
DOOS 38 A[TOERISME] [V.V.V. krantenknipsels v.a. 2000] [V.V.V. krantenknipsels voor 2000] [V.V.V. Tuinen] [V.V.V. Fietstochten] [V.V.V. Wandeltochten] [Toeristische Informatie Punten] []
DOOS 38 B[TOERISME] [V.V.V. archivalia] [V.V.V. notulen vergaderingen] [ 1943
DOOS 38 C[TOERISME] [Kaarten, gidsen, enz. van Baarn] []
DOOS 39 A (DEEL I)[DIVERSEN BAARN] [HOTELS / RESTAURANTS] [Hotel De Prom krantenknipsels] [ Archivalia] [Hotel Groeneveld krantenknipsels en] [ archivalia ] [Hotel Zeiler] [Hotel Central
DOOS 39 A (DEEL II)[DIVERSEN BAARN] [HOTELS / RESTAURANTS] [Eethuis-caf
DOOS 39 B[DIVERSEN BAARN] [Bijzondere weersomstandigheden] [Verkeer
DOOS 39 C[DIVERSEN BAARN] [Archief 1931-1947] [Zorg voor historische en culturele waarden 1945-1952] [Oude rekeningen] [ W.B. Schouten Soestdijk] [ AAH Boissevain Prins Hendrikoord] [Toekomstvisie Baarn in 2030] []
DOOS 39 D[DIVERSEN BAARN] [Dorpsbus] [Criminele Zaken] [Vredesfonds Gewetensbezwaarden] [Melkverkopers Baarn 1930-1936] [Radio Centrale vanaf 1931] [Vergunningsrecht Drank en Horecawet] [Filmopnamen] [Bioscoopwet/Belasting] [ Ventvergunningen] [ Telefoon 1931-1938] [ Wet Gem. Regelingen] [ Kalender van Baarn 1982] [Telefoonlijst 1915] [Verjaardagskalender] []
DOOS 39 E[DIVERSEN] [Bestemmingsplan Eemnes-Soestdijk 1970-1974] [Bestemmingsplannen van omliggende gemeenten Eemnes 1977/1978] [Structuurplan Eemnes 1969 t/m 1971] [Soestdijkerstraatweg-Biltseweg 1930-1954] [Prov. Weg Hilversum-Baarn 1936] []
DOOS 39 F[DIVERSEN] [ Plakboek krantenknipsels Oud Baarn (2x)] [ De drankbestrijder 1912] [ De drankbestrijder 1913] [ De drankbestrijder 1914] [ Vier Volksliederen Ao 1787] [ Bronnenbrieven over Baarn] []
DOOS 39 G[DIVERSEN BAARN] [Baarn diversen] [Belangrijke gebeurtenissen gemeente] [ Baarn 1850-1900] [Hertenkamp Maarschalksbos] [Vorst in Baarn (kunstijsbaan Pekingtuin)] [Baarnse Beursvloer] [Roefeldag] [
DOOS 39 H[DIVERSEN BAARN] [Israelstraat bodemverontreiniging] [ Archivalia] [Stichting Ondersteuning Musea] [Stichts Cultureel Erfgoed] [Archiefdiensten Gooi en Vechtstreek] [Huldigen Baarnaars (niet Koninklijk)] [Wintervillage] []
DOOS 40 A[GESCHIEDENIS] [Gemeente vlag en wapen van Baarn] [ Grenspalen] [Alfabetische naam lijsten personen ] [boeken D
DOOS 40 B[GESCHIEDENIS] [Oudste bronnen over Baarn] [Geschiedenis van Baarn in 4 delen] [Diverse aantekeningen uit de geschiedenis van Baarn] [Losse stuken over de geschiedenis van Baarn] []
DOOS 40 C[GESCHIEDENIS] [De molens van Baarn (H. v. Vugt)] [Zandvoortse Molen (H. v. Vugt] []
DOOS 41 A[BAARNS LANDSCHAP] [Gemeentelijke herindeling Utrecht Oost] [Waterschap-ruilverkaveling] [Tienden] [Ruilverkaveling Eemland] [Planologische ontwikkeling krantenknipsels] [Planologische ontwikkeling archivalia] [Streekplan Utrechtse heuvelrug (1954-1956) ] []
DOOS 41 B[BAARNS LANDSCHAP] [De Groene Inval] [Groei en Bloei, tuinen, tuinbouw] [Groene Paviljoen] [Baarnse Bos] [Baarnse Bos en andere archivalia] [De Grote Kom] []
DOOS 41 C[BAARNS LANDSCHAP] [Bomencentrum] [Baarnse bossen onder Staatsbosbeheer] [Boomfeest/Plantdag] []
DOOS 42 A (DEEL I)[H.K.B. ] [Tentoonstellingen/exposities 2010/2011] [Tentoonstellingen/exposities 2000/2009] [Tentoonstellingen/exposities
DOOS 42 A (DEEL II)[H.K.B.] [Tentoonstellingen/exposities 2012-] []
DOOS 42 B[H.K.B.] [Lezingen vanaf 2000] [Lezingen voor 2000] [Lezingen correspondentie] [Dia en Film voorstellingen] [Oudheidkamer van de HKB] []
DOOS 42 C[H.K.B.] [Jubilea] [Jaarvergaderingen krantenknipsels] [Leden] [Giften] [Uitstapjes t/m jaren
DOOS 42 D (DEEL I)[H.K.B.] [Archeologie krantenknipsels] [Archeologie correspondentie] [Archeologie archivalia] [Oude Algemene Begraafplaats] []
DOOS 42 D (DEEL II)[H.K.B.] [Oude Algemene Begraafplaats (2 ordners)] []
DOOS 42 E[H.K.B] [Werkgroep Reglement] [ Huishoudelijk Reglement] [ Verenigingsacte HKB] [ Beeldmerk briefpapier] [Activiteitenprogramma jaren 2000] [Activiteitenprogramma jaren
DOOS 42 F[H.K.B] [Historische markt & verguld avondje] [Open Huis] [Verhuizing naar bibliotheek] [Oudheidkamer Oude krantenknipsels] [Oudheidkamer
DOOS 42 G[H.K.B.] [Krantenknipsels algemeen] [Diverse publicaties] [Tijdschrift
DOOS jaren []
DOOS 42 H[H.K.B.] [Illustraties] [Boekhouding] [Krantenartikelen] [Correspondentie] []
DOOS 42 I[H.K.B.] [Oudheidkamer correspondentie jaren
DOOS 42 J[H.K.B.] [Correspondentie OHK 1939-1943] [Correspondentie OHK 1944-1949] [Notulen OHK 1963-1968] [Begroting ca. 1950] [ Commissie jaren
DOOS 42 K[H.K.B.] [Receptieboeken Tentoonstellingen] [Pauluskerk met Brink en naaste omgeving] [Oude Meesters in Baarn 1976] [Van Promenade tot Promenade 1976] [Affiches uit de Oorlog 1980] [De Eem en Eembrugge 1982] [Voor u bewaard, aan u getoond 1992] [Boerderijen in Baarn 2003] []
DOOS 42 L[H.K.B.] [RECEPTIEBOEKEN] [1946
DOOS 43 A[FESTIVITEITEN] [Cultureel Festival] [Cultureel Festival archivalia] [Gemeentedag] [Baarnse Fair] [Burendag] [Kerststalroute] [Sinterklaas intocht] [Buitenspeeldag] [Kids on Tour] [All Together Festival] [Straatfeesten] [Cultuur Plus Dag] []
DOOS 43 B[FEESTEN EN TENTOONSTELLINGEN] [Germanfeest 1904/1908] [ Milleniumfeest] [ Oude feesten Baarn] [Programma
DOOS 44 A[KONINGSHUIS] [Koningin Emma] [Prinses Juliana] [Koningin Juliana] [Overlijden Prinses Juliana] [Prins Bernhard] [Overlijden Prins Bernhard] []
DOOS 44 B [KONINGSHUIS] [Juliana-Bernhard verloving-trouwen 1936-1937] [Koningin Juliana 5 jaar jubileum (1948-1953)] [Koningin Juliana 25 jaar jubileum (1948-1973)] [Koningin Juliana 30 jaar jubileum (1948-1978)] [Juliana-Bernhard 25 jaar getrouwd (1937-1962)] [Juliana-Bernhard 50 jaar getrouwd (1937-1987)] [Juliana-Bernhard 60 jaar getrouwd (1937-1997)] [Juliana 70 jaar (1909-1979) ] []
DOOS 44 C [KONINGSHUIS] [Geboorte Beatrix] [Prinses Beatrix] [Koningin Beatrix] [Prins Claus] [Huwelijk Beatrix-Claus (1966)] [Inhuldiging koningin Beatrix (30 april 1980)] [Beatrix-Claus 25 jaar huwelijk (1966-1991)] [Beatrix 75 jaar] [Prinses Beatrix na 30 april 2013] []
DOOS 44 D [KONINGSHUIS] [Prinses Irene] [Prinses Margriet] [Prinses Marijke / Christina] [Prins Willem-Alexander] [Huwelijk prins Willem-Alexander en Maxima (02/02/2002)] [Stamboom koninklijk huis] [Gelukwensen aan Kon. familie (1930-1949)] [Portret Koninklijke familie] [Koninklijk bezoek aan Baarn] [Koninklijke boeken ] []
DOOS 44 E[KONINGSHUIS] [Koningsdag Baarn vanaf 2014] [Kon. feesten Baarn + Soestdijk archivalia ] [Hofleveranciers] [Koninklijk Huis diversen] []
DOOS 44 F (DEEL I)[KONINGSHUIS] [Paleis Soestdijk krantenknipsels vanaf 2000] [Tentoonstellingen, concerten] [Tuinen van paleis Soestdijk] [Beelden e.d. paleis Soestdijk] [Gemeente Soestdijk] [Marechaussee brigade Soestdijk] [Archivalia] []
DOOS 44 F (DEEL II)[KONINGSHUIS] [Krantenknipsels v
DOOS 44 F (DEEL III)[KONINGSHUIS] [Koninginnedag Baarn t/m 2013] [Feestprogramma
DOOS 44 G[KONINGSHUIS] [Het oranje album (krantenknipsels en foto
DOOS 44 H[KONINGSHUIS] [Bedankbrieven enz. van het Koninklijk huis aan de dames Eusman te Amsterdam] []
DOOS 44 I[KONINGSHUIS] [Vorstelijk Baarn] [Koninklijke onderscheidingen Baarnaars vanaf 2000] [Koninklijke onderscheidingen Baarnaars jaren
DOOS 44 I[KONINGSHUIS] [Kasteel Drakensteyn krantenknipsels] [Kasteel Drakensteyn archivalia] []
DOOS 44 K[KONINGSHUIS] [Krantenknipsels] [Archivalia] []
DOOS 47[NED. MIJ. VOOR TUINBOUW EN PLANTKUNDE, AFD. BAARN] [Correspondentie 1897-1901] [Correspondentie 1907] [Correspondentie 1908] [Correspondentie 1909] [Correspondentie 1910] [Correspondentie 1912] [Notulen 1950-1993] []
DOOS 49 A[OUDE AKTEN] [Diverse koopakten] [Grootboek Nat. Schuld gem. Baarn] [Steenhouwers kaarten] [Russische obligaties] []
DOOS 49 B[OUDE AKTEN] [Akten waardepapieren] [Eigendomspapieren villa Ariba] [Oude akten en dergelijke:] [ Akte Oost-Indie] [ Notarissen] [ Toestand gemeente Baarn 1865-1884] [Oude akte commissie van weldadigheid] [] []
DOOS 60 A[OPGEHEVEN SCHOLEN] [Oosterschool] [Opleidingsscholen
DOOS 60 B[OPGEHEVEN SCHOLEN] [De Brede Bestevaer] [Basisschool
DOOS 60 C[OPGEHEVEN SCHOLEN] [Handelsavondschool] [De Jelburg] [Kennedy mavo ] [Koningin Juliana school mavo] [Naaldvakschool] [Nuts tekenavondschool] [De Oorsprong] [De Oorsprong leerlingenlijsten 1920-1926, 1938, 1941-1943] []
DOOS 60 D (DEEL I)[OPGEHEVEN SCHOLEN] [ASTRO SCHOOL] [Krantenknipsels] [Bouwkosten] [Jarino B.V. Rodenverbouwing Kleuterschool 1977] [Bouw van de gymzaal jaren
DOOS 60 D (DEEL II)[OPGEHEVEN SCHOLEN] [ASTRO SCHOOL] [Besturenraad 1979] [Oudercommissie 1979] [Personeel 1979] [Bestuursvergaderingen 1979] [Gemeente correspondentie 1979] [Leningen 1979] [Onderhoud 1979] [Rijksinspectie 1979] []
DOOS 60 D (DEEL III)[OPGEHEVEN SCHOLEN] [ASTRO SCHOOL] [Inrichting 1981] [Vergaderingen 1981] [Oudercommissie 1971 + 1981] [Onderhoud 1981] [Correspondentie Gemeente 1981] [Correspondentie Rijk 1981] [Inspectie 1981] [Bestuur 1981] [Personeel 1981] [Schoolraad 1981] []
DOOS 60 D (DEEL IV)[OPGEHEVEN SCHOLEN] [ASTRO SCHOOL] [Rijkssubsidie 1922-1932] [Rijkssubsidie 1933-1936] [Rijkssubsidie 1937-1947] []
DOOS 60 E[SCHOLEN DIVERSEN] [CORRESPONDENTIE] [Openbare en andere scholen Baarn-Lage Vuursche 1930-1939] [Openbare en andere scholen Baarn jaren 1931-1969] [Christelijke scholen voor buitengewoon onderwijs 1930-1942] [Brandveiligheid van scholen in Baarn 1934] [Scholen bouw en verbouwing 1948-1960] [Verzoeken om sluiting van openbare Scholen op o.a. feestdagen, uitstapjes, enz. 1939-1953] []
DOOS 60 F[OPGEHEVEN SCHOLEN] [VERENIGING EEN SCHOOL M/D BIJBEL] [Correspondentie jaren
DOOS 60 G[OPGEHEVEN SCHOLEN] [VERENIGING EEN SCHOOL M/D BIJBEL] [Correspondentie jaren
DOOS 60 H[OPGEHEVEN SCHOLEN] [VERENIGING EEN SCHOOL M/D BIJBEL] [Correspondentie 1980-1981] [Correspondentie 1982] [Correspondentie 1983] [Correspondentie 1984-1985] []
DOOS 60 I[OPGEHEVEN SCHOLEN] [VERENIGING EEN SCHOOL M/D BIJBEL] [Correspondentie 1986-1987] [100 Jaar Ver. een school m/d Bijbel (1881-1981)] [40 Jaar Jubileum] []
DOOS 60 J[OPGEHEVEN SCHOLEN] [VERENIGING EEN SCHOOL M/D BIJBEL] [Notulen 1954-1968] [Notulen 1969-1972] [Notulen maart 1974-juni 1980] []
DOOS 60 K[OPGEHEVEN SCHOLEN] [VERENIGING EEN SCHOOL M/D BIJBEL] [Notulen 1987-1989] [Notulen 1990-1992] [Notulen 1993-1995] []
DOOS 60 L[OPGEHEVEN SCHOLEN] [VERENIGING EEN SCHOOL M/D BIJBEL] [Oude jaarverslagen jaren
DOOS 60 M[OPGEHEVEN SCHOLEN] [VERENIGING EEN SCHOOL M/D BIJBEL] [Nieuw statuut reglement (1978-1980)] [Statuten en huishoudelijk reglement] [Salarissen 1985] []
DOOS 60 N[OPGEHEVEN SCHOLEN] [VERENIGING EEN SCHOOL M/D BIJBEL] [Aanstellingen-benoemingen-pensioen] [Jaren 1910-1920] [Jaren 1930] [Jaren 1940] [Jaren 1950] [Jaren 1960] []
DOOS 60 O[OPGEHEVEN SCHOLEN] [VERENIGING EEN SCHOOL M/D BIJBEL] [Vergoedingen voor scholen Ver. een School m/d Bijbel] [Contact tussen Herv. School ver. en De Ver. een school m/d Bijbel 1955] [Exploitatierekening 190
DOOS 60 P[OPGEHEVEN SCHOLEN] [VERENIGING EEN SCHOOL M/D BIJBEL] [Ledenvergaderingen (1964-1983)] [Ledenlijst 1991] [Grootboek hervormde school 1909-1920] [Notulen schoolver. Gemeente Baarn +/- 1909-1930] [Krantenknipsels] []
DOOS 60 Q[OPGEHEVEN SCHOLEN] [AMALIA BEWAARSCHOOL] [Kasboeken 1860-1876, 1890-1914,1918-1921, jaren
DOOS 60 R[OPGEHEVEN SCHOLEN] [AMALIA BEWAARSCHOOL] [Archivalia] [Correspondentie mej. H.J. Dissel] [Inschrijvingsboek leerlingen 1897] [Documenten] [Legaten] [Huurcontracten en notari
DOOS 60 S[OPGEHEVEN SCHOLEN] [AMALIA BEWAARSCHOOL] [Vergaderingen] [Pr. Amalia Bewaarschool bouwplannen] [Pr. Amalia kleuterschool] [ Opening nieuwe vleugel 1953] [ 125 jaar jubileum] [Amalia school statuten reglement] []
DOOS 60 T[OPGEHEVEN KLEUTERSCHOLEN] [EN PEUTERSPEELZALEN] [Kleuterschool
DOOS 60 U[SCHOLEN DIVERSEN] [Uitbreiding nood kleuterschool Klimop 1963-1969] [Integratie Klimop/KWS] [Correspondentie Klimop 1980-1985] []
DOOS 60 V[SCHOLEN DIVERSEN] [Verbouwingskosten scholen] [Sollicitaties scholen] [Verslag toestand L.O. Baarn 1916 en 1928] [Oude scholen krantenknipsels] []
DOOS 60 W[SCHOLEN DIVERSEN] [Directeuren overleg Baarn scholen 1987-1989] [Directeuren overleg Baarn scholen 1990-1991] [Correspondentie scholen lopende zaken jaren
DOOS 60 X[OPGEHEVEN SCHOLEN] [25 jarig jubileum van Mej. Vleming, Directrice bewaarschool 1866-1891] [Bestuursvergaderingen P.V. Astro-School 1932-1971] [Kasboek school Ver. der Hervormde Gemeente van Baarn 1909-1931] []
DOOS 61 A[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [Ago verzekeringen] [Centraal bureau voor schimmelcultures (C.B.S.)] [De Ruijter muisjesfabriek] [N.C.R.V.] [Van Gend en Loos] []
DOOS 61 B[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [BOSCH & KEUNING] [Oprichting] [Geschiedenis] [40 jaar uitgever] [Drukkerij] [Bosch zonder Keuning archivalia 2 mappen] [Uitgaven Bosch & Keuning] []
DOOS 61 C[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [BOSCH & KEUNING] [Publicaties] [Jaarverslagen] [Mensen & Jubileum] [Personeelsblad
DOOS 61 D (DEEL I)[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [BOSCH & KEUNING] [Archivalia (2 mappen)] [Adresboekje +/- 1933] [Rente 1929-1937] [E.J. Bosch 40 jarig jubileum gastenboekje] [Personeelsfonds] [Balansboek vanaf 1930] []
DOOS 61 D (DEEL II)[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [BOSCH & KEUNING] [Archivalia (2 mappen)] []
DOOS 61 E[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [CONIMEX] [Krantenknipsels] [Jubilea & overleden werknemers] [Archivalia (2 mappen)] [Lezing over Conimex voor H.K.B.] [Eemnesserweg Conimex] []
DOOS 61 F (DEEL I)[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [CONIMEX] [Archivalia, 2 Ordners, 1 Plakboek] []
DOOS 61 F (DEEL II)[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [CONIMEX] [] [ - Receptenboekjes, brochures, folders] []
DOOS 61 G[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [CONIMEX] [Archivalia] [Dagboek afd. Productie] [Dagboek afd. Verpakking & Expeditie] [Vertegenwoordigers] [Productiecijfers] [Marktberichten
DOOS 61 H[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN ] [POLYGRAM] [Nieuwbouw Amaliawolde] [Huisvesting Amaliawolde 1985-1986] [Huisvesting Amaliawolde 1986-1987] [Huisvesting Polygram Amaliawolde ] []
DOOS 61 I[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [POLYGRAM] [Openingsfestiviteiten Amaliawolde dec. 1973] [Bouwplan Hoogwolde] [Nieuwbouw Hoogwolde] []
DOOS 61 J[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [POLYGRAM] [Nieuwbouw Hoogwolde 1994-1996] [Huisvesting Hoogwolde] [Inrichting Hoogwolde] [Polygram
DOOS 61 K[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [POLYGRAM] [Philips Phonographische Industrie (P.P.I.)] [P.P.I. ontspanningsvereniging Correspondentie] [P.P.I. ontspanningsverginging] [Copyright Ivan Heylen
DOOS 61 L[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [POLYGRAM] [Polygram krantenknipsels] [Phonogram krantenknipsels] [Polystar
DOOS 61 M[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [POLYGRAM] [Public relations directie mededelingen] [Polygram] [Public relations interne mededelingen 1977] [Public relations directie mededelingen Phonogram
DOOS 61 N[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [POLYGRAM] [Phonogram intl. verzekeringspolissen] [Taxatierapporten 1967-1986] [Polygram gepensioneerden] [Ontspanningsvereniging Statuten en ledenvergaderingen] []
DOOS 61 O[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [POLYGRAM] [Personeelszaken bedrijfori
DOOS 61 P[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [Leger des Heils krantenknipsels] [Leger des Heils archivalia] [Buro Fred Beerbaum] []
DOOS 61 Q[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [PHILIPS
DOOS 61 R[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [SIGARENFABRIEK
DOOS 61 S[BEDRIJVEN VERTROKKEN UIT BAARN] [SIGARENFABRIEK
DOOS 62 A[OPGEHEVEN BEDRIJVEN] [Lijst van eens bestaande bedrijven] [Lijst van diverse opgeheven bedrijven] [Lijst van vroegere schoenmakers / winkeliers] [De Baarnse industrie (werkstuk NBS 1950)] [A. Nieuwenhuis bouwbedrijf] [Alveru] [Baarns groothandel centrum] [De Baarnse steenfabriek] [Het Baarnsche ziekenfonds] [Becker transportonderneming] [Burbankia] [Cordon- Grey] [De Ridder n.v. ingenieursbureau] [Dik Bos autoschade] [Gasfabriek krantenknipsels] [Gasfabriek archivalia] [Groenteteelt praktijkverslag 1959-1960] [Hermes golfkarton] [Hollandia b.v.] [Horeca centrum Nederland b.v.] []
DOOS 62 B[OPGEHEVEN BEDRIJVEN] [Industrie Commissie Baarn 1931-1931] [Koda] [Koot installateurs] [Luctor N.V.] [Mercurius] [Metaal constructiebedrijf
DOOS 62 C[OPGEHEVEN BEDRIJVEN] [Scheerenberg tapijtfabriek] [Shiatsu-therapeuten Ver.] [Slachthuis] [Subite Uitzendbureau] [Tembe Metse] [Fam. Wijnja] [Verhuisbedrijf Witteveen] [Van IJken B.V.] [Kindertehuis
DOOS 62 D[OPGEHEVEN BEDRIJVEN] [Bedrijven A-C] [Bedrijven D-H] [Bedrijven I-N] [Bedrijven O-R] [Bedrijven S-Z] []
DOOS 63 A[C.O.V. BAARN] [Programma
DOOS 63 B[C.O.V. BAARN] [Archivalia 1921 t/m 1930] [Archivalia 1931 t/m 1935] [Archivalia 1936 t/m 1938] []
DOOS 63 C[C.O.V. BAARN] [Archivalia 1939 t/m 1946] [Archivalia 1947 t/m 1975] []
DOOS 63 D[C.O.V. BAARN] [Archivalia 1979 t/m 1989] [Archivalia 1990 t/m 1994] []
DOOS 63 E[C.O.V. BAARN] [Christelijke Oranje Vereniging Baarn] [ Notulen 5 jan 1923
DOOS 64 A[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [MUZIEK/DANS/ZANG/TONEEL] [Amateur toneel van dhr. Birkhoff 1903-1993 (2 plakboeken)] [Avant Courir] [Baarns Jeugdkoor] [Baarns kinderkoor
DOOS 64 B[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [MUZIEK/DANS/ZANG/TONEEL] [Div. opgeheven dans-muziek archivalia-krantenknipsels] [Excelsior Band] [Interkerkelijk Jongerenkoor] [Mondaccordeonvereniging
DOOS 64 C[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [MUZIEK/DANS/ZANG/TONEEL] [Musis Sacrum] [Plaatsbewijs] [Programma
DOOS 65 A[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [VERENIGINGEN] [Baarnse hondenclub] [Baarnsche burgerwacht] [ Baarnsche Vrijwillige Reddingsbrigade] [C.P.J. Eemland] [ Centrale Armenzorg] [ Chr. Plattelandsvrouwen] [Postzegelvereniging] []
DOOS 65 B[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [VERENIGINGEN] [Floralia vereniging] [ Jongemannen vereniging
DOOS 65 C[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [VERENIGINGEN] [Leesgezelschap Concordia] [ Madigezo] [ N.C.V.B.] [ Ned. Kinderbond Baarn] [Ned. Ver. van Huisvrouwen afd. Baarn] [Ned. Vrouwen Electriciteits Ver.] [ Sociaal Beraad Baarn] [ St. Anna Gilde] [ Stichting Baarn 2000] [Stichting voor sociale dienstverlening] [Vereniging Het Eigendomsrecht] [ Vereniging Hulp en Bijstand] [Jongelingenvereniging] []
DOOS 66 A[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [WONINGBOUWVERENIGINGEN] [W.B.V.
DOOS 66 B[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [WONINGBOUWVERENIGINGEN] [
DOOS 66 C[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [WONINGBOUWVERENIGINGEN] [
DOOS 66 D[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [WONINGBOUWVERENIGINGEN] [
DOOS 66 E[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [WONINGBOUWVERENIGINGEN] [
DOOS 66 F[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [WONINGBOUWVERENIGINGEN] [
DOOS 66 G[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [WONINGBOUWVERENIGINGEN] [
DOOS 66 H[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [WONINGBOUWVERENIGINGEN] [
DOOS 66 I[NON-ACTIEF / OPGEHEVEN] [WONINGBOUWVERENIGINGEN] [
DOOS 67 A[OPGEHEVEN DIENSTVERLENENDE] [INSTELLINGEN] [Tesselschade Arbeid Adelt Kasboeken 1937-1983] [Tesselschade Arbeid Adelt Ledenlijst 1937-1973] [Tesselschade Arbeid Adelt Notulenboek] []
DOOS 67 B[OPGEHEVEN DIENSTVERLENENDE] [INSTELLINGEN] [Tesselschade Arbeid Adelt Balans 1964-1978] [Tesselschade Arbeid Adelt Rekeningen 1957] [Tesselschade Arbeid Adelt Rekeningen 1975] [Tesselschade Arbeid Adelt Betaalrekeningen 1953-1968] [Tesselschade Arbeid Adelt Geschiedenis] [Tesselschade Arbeid adelt Statuten en Reglementen 1952-1953, 1966-1970, 1979-1988] []
DOOS 67 C[OPGEHEVEN DIENSTVERLENENDE] [INSTELLINGEN] [Tesselschade Arbeid Adelt Financi
DOOS 67 D[OPGEHEVEN DIENSTVERLENENDE] [INSTELLINGEN] [Tesselschade Arbeid Adelt krantenknipsels] [Tesselschade Arbeid Adelt Reglementen v.d.Stichting Opleidingsfonds voor Vrouwen] [Tesselschade Arbeid Adelt Zegers Veeckes Fonds] [Tesselschade Arbeid Adelt Briefwisseling
DOOS 67 E[OPGEHEVEN DIENSTVERLENENDE] [INSTELLINGEN] [Tesselschade Arbeid Adelt Geschiedenis
DOOS 67 F[OPGEHEVEN ZIEKENHUIZEN /] [VROEGERE ZIEKENHUIZEN] [Medisch Centrum Molendael krantenknipsels jaren 2000] [Medisch Centrum Molendael krantenknipsels jaren
DOOS 67 G[OPGEHEVEN ZIEKENHUIZEN /] [VROEGERE ZIEKENHUIZEN] [Ziekenhuis Torenlaan] [ Ziekenhuis Oelte] [ Archivalia] [Ziekenhuis Maarschalksbos krantenknipsels jaren
DOOS 67 H[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [DIENSTVERLENENDE INSTELLINGEN] [Spierdystrofie] [Stichting Spullenhulp/Doen] [Ver. van Reumapati
DOOS 68 A[NED. CHRISTEN VROUWENBOND] [OPGEHEVEN] [ Ledenlijsten jaren
DOOS 68 B[CHRISTELIJK HISTORISCHE ] [KIESVERENIGING OPGEHEVEN] [Notulenboek 1904-1935] []
DOOS 69 A[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [SPORTVERENIGINGEN] [Bowling Bond Royal Baarn] [ Baarnse auto-motorclub] [ Postduivenver.
DOOS 69 B[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [VERENIGINGEN] [Baarnsche Velocip
DOOS 69 C[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [VERENIGINGEN] [Baarnse Velocip
DOOS 69 D[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [SPORTVERENIGING
DOOS 69 E[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [SPORTVERENIGING
DOOS 69 F[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [SPORTVERENIGING
DOOS 69 G[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [SPORTVERENIGING BG & SV] [Krantenknipsels] [Archivalia (4 mappen)] []
DOOS 69 H[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [SPORTVERENIGING BG & SV] [Contributies 1913-1938, 1959-1964, 1975-1976] [Notulen jaarverslagen 1922-1936, 1946-1977] []
DOOS 69 I[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [SPORTVERENIGING BG & SV] [Bestuursvergadering 1891-1934, 1954-1979] [Ledenlijst 1934-1936] [Jaarverslagen 1951-1977] [Kasboeken 1907-1930, 1937-1958] []
DOOS 69 J[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [SPORTVERENIGING BG & SV] [ Felicitatie album 75 jaar op 02.04.1966] [ Receptie album 70 jaar op 22.04.1961] []
DOOS 69 K[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [SPORTVERENIGINGEN] [Baarnse Sportbond archivalia] [Voetbalvereniging
DOOS 69 L[OPGEHEVEN / NON-ACTIEF] [SPORTVERENIGINGEN] [Baarnse Sportbond archivalia] []
DOOS 70[GEMEENTES BUITEN BAARN] [Eemdijk] [Eemnes] []