Jaarstukken

De Algemene Ledenvergadering is i.v.m. het Coronoavirus tot nader order uitgesteld

Het jaarverslag 2019 ligt vanaf 11 maart 2020 ter inzage in de Oudheidkamer.

U kunt het ook hier inzien en eventueel als PDF downloaden.